KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2012 -> Záměr obce Klenovice prodat pozemky

Úřední deska - historie roku 2012

obec Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČ: 00512672


Záměr obce Klenovice prodat pozemky

Obec Klenovice dle § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, zveřejňuje záměr prodat následující pozemky v katastrálním území Klenovice u Soběslavi:

KN p.č. 382 o výměře 92 m2 , jednu polovinu - 46 m2

KN p.č. 405/3 o výměře 61 m2 ,

KN p.č. 413 o výměře 139 m2 , jednu polovinu - 69,5 m2

KN p.č. 2415/3 o výměře 113 m2 ,

KN p.č. 2416/3 o výměře 47 m2,

KN p.č. 2473/2 o výměře 16 m2,

KN p.č. 3427 o výměře 176 m2,

KN 2419/8 o výměře 49 m2 a

KN p.č. 74/13 o výměře 13 m2.

Pozemky 2419/8 a 74/13 vznikly oddělením od pozemků KN 2419/1 a 74/1 na základě geometrických plánů č. 701-14/2012 a č. 705-15/2012.

Občané se k tomuto záměru mohou vyjádřit a sdělit své připomínky do 15 dnů od zveřejnění tohoto záměru na OÚ Klenovice.
V Klenovicích 5. 11. 2012
Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

vyvěšeno: 5. 11. 2012
sejmuto: 21. 11. 2012


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek