KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2013 -> Informace o návrhu koncepce „Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 – 2020“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

Úřední deska - historie roku 2013

Obecní úřad Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav

č.j. OÚ-KL-791/2013 Klenovice 29. 10. 2013


INFORMACE
dle § 16, odst. 3 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)


Obecní úřad Klenovice zveřejňuje informaci o návrhu koncepce „Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 – 2020“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále též jen „návrh koncepce“), jejíž zpracování zajistil předkladatel podle § 10e zákona.

S návrhem koncepce je možné se seznámit na Městském úřadu v Soběslavi. Do návrhu koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce, pod kódem koncepce MZP128K.

Současně upozorňujeme, že každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. Informaci o místě a čase konání veřejného projednání zveřejní v souladu s § 10f odst. 3 zákona předkladatel na své úřední desce, na internetu a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. v tisku).

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 29. 10. 2013
sejmuto:


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek