KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2015 -> Informace o shrnutí změn projektu „Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“

Úřední deska - historie roku 2015

Obecní úřad Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav

č.j. OÚ-KL-382/2015 Klenovice 12. 6. 2015


INFORMACE


Obecní úřad Klenovice zveřejňuje informaci o „Vyhodnocení projektů z hlediska souladu jejich povolovacího procesu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (dále jen „směrnice EIA“) – zahájení procesu vyhodnocení změn projektu „Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“.

Do shrnutí změn projektu „Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“ je možné nahlédnout na Obecním úřadě Klenovice v úředních hodinách, tj. pondělí a středa vždy od 18 do 20 hodin. Do shrnutí lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia) v záložce „Vyhodnocení změn velkých projektů“ pod kódem záměru MZP004V. V záložce je rovněž k dispozici usnesení vlády a další související dokumenty.

Současně upozorňujeme, že každý může zaslat své písemné vyjádření ke shrnutí změn projektu příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o shrnutí změn projektu na úřední desce dotčeného kraje.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 12. 6. 2015
sejmuto: 4. 7. 2015


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek