KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2015 -> Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Gabriela Urbanová, nar. 1976

Úřední deska - historie roku 2015

Správce daně:
Obecní úřad Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav
tel: 724 184 497, 381 524 844
e-mail: obec@klenovice.cz

č.j. OÚ-KL-657/2015 Klenovice 15. 7. 2015


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


Shora uvedený správce daně podle § 49 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), oznamuje, že písemnost č.j. OÚ-KL-566/2015 ze dne 22. 6. 2015 pro daňový subjekt

Gabriela Urbanová, nar. 1976
Ke Hřišti 56
Horoušany
250 82 Úvaly

je uložena u Obecního úřadu Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav, kde je možné si ji osobně vyzvednout v úřední době, tj. v pondělí a ve středu, a to vždy od 18:00 do 20:00 hodin.

Podle ustanovení § 49 odst. 3 daňového řádu je písemnost doručena dnem vyzvednutí písemnosti adresátem. Nevyzvedne-li si adresát písemnost doručovanou veřejnou vyhláškou do 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správce daně, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou.Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce
vyvěšeno: 15. 7. 2015
sejmuto: 31. 7. 2015


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek