KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2016 -> Uvědomění o zahájení řízení o změnách v síti místních komunikacích VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Úřední deska - historie roku 2016

Obecní úřad  K L E N O V I C E  čp. 69, 392 01 Soběslav


Uvědomění o zahájení řízení o změnách v síti místních komunikacích

V E Ř E J N O U   V Y H L Á Š K O U


č.j. OÚ-KL-38/2016 V Klenovicích dne 11.1.2016
     Dne 11.1.2016 bylo u Obecního úřadu Klenovice učiněno podání navrhovatele Obce Klenovice ve věci změn v síti místních komunikacích v katastrálním území obce.
     Navržené změny v síti místních komunikací navazují na pasport, který byl zpracován v červnu 2008, aktualizován v dubnu 2011.
     V souladu s ustanovením § 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, bude Obecní úřad Klenovice, jako příslušný silniční správní úřad rozhodovat o změnách v síti místních komunikací, na základě změn provedených v roce 2014-2015 opravami a výstavbou nových úseků místních komunikací a zařazením účelové komunikace do kategorie místních komunikací a doplňuje pasport dle níže uvedeného takto :

1c dobudování chodníků při MK v délce 340 m
4c snížení plochy parkoviště na novou v ploše 590 m2

2c prodloužení MK za Hasíkem o 480 m ..... nová délka 1.720 m
14c propojení na MK 24c v délce 120 m ..... nová délka 1.070 m
20c prodloužení MK o 200 m na MK 2c u Hasíka ..... nová délka 655 m

1d doplnění chodníků při sil. I/3 vlevo i vpravo v délce 440m ..... nová délka 1.140 m

Nově uspořádaný pasport místních komunikacích obce Klenovice je na místních komunikací III.třídy s označením „c“ v délce 12.382 m včetně 1.215m chodníků při MK + 680 m2 plochy parkoviště a místních komunikací IV. třídy s označením „d“ – chodníky při silnici I/3 v celkové délce 1.140 m.
Obecní úřad Klenovice podle dle ust. § 44 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení oznamuje, že dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci změn v síti místních komunikacích.
Účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky do 15ti dnů ode dne jeho oznámení .Obecní úřad Klenovice
starosta
Mgr. Lubomír TURÍN v. r.


vyvěšeno: 11. 1 .2016
sejmuto: 27. 1. 2016


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek