KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2016 -> Záměr obce Klenovice prodat pozemky

Úřední deska - historie roku 2016

obec Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČO: 00512672


Záměr obce Klenovice prodat pozemky

Obec Klenovice dle § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, zveřejňuje záměr prodat následující pozemky v lokalitě 9 RD určené k výstavbě v katastrálním území Klenovice u Soběslavi:

KN p.č. 2967/1 o výměře 857 m2,

KN p.č. 2967/2 o výměře 868 m2,

KN p.č. 2967/3 o výměře 884 m2 a KN p.č. 3078/2 o výměře 139 m2 – celkem tedy 1.023 m2 ,

KN p.č. 2967/4 o výměře 778 m2 a KN p.č. 3078/3 o výměře 161 m2 – celkem tedy 939 m2 ,

KN p.č. 2967/5 o výměře 960 m2,

KN p.č. 2967/6 o výměře 960 m2,

KN p.č. 2967/7 o výměře 873 m2 a KN p.č. 3078/5 o výměře 117 m2 a 2968/2 o výměře 10 m2 – celkem tedy 1.000 m2 ,

KN p.č. 2967/8 o výměře 1.000 m2 a

KN p.č. 2967/9 o výměře 771 m2.

Uvedené pozemky vznikly oddělením od pozemků KN p.č. 2967, 2968 a 3078 na základě geometrického plánu č. 781-16/2015.

Občané se k tomuto záměru mohou vyjádřit a sdělit své připomínky do 15 dnů od zveřejnění tohoto záměru na OÚ Klenovice.V Klenovicích 24. 02. 2016


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce: 24. 02. 2016
Sejmuto z úřední desky: 11. 03. 2016


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek