KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2016 -> Záměr obce Klenovice prodat pozemky

Úřední deska - historie roku 2016

obec Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČO: 00512672


Záměr obce Klenovice prodat pozemky

Obec Klenovice dle § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, zveřejňuje záměr prodat následující pozemky k „Modernizaci trati Veselí n.L.- Tábor, II. Část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. Etapa Soběslav-Doubí“ v katastrálním území Klenovice u Soběslavi a Sedlečko u Soběslavě:

KN p.č. 2652/2 o výměře 2.264 m2, ostatní plocha, který vznikl oddělením od pozemku KN p.č. 2652 na základě geometrického plánu č. 785-138/2015,

KN p.č. 2653/2 o výměře 1.958 m2, ostatní plocha, který vznikl oddělením od pozemku KN p.č. 2653 na základě geometrického plánu č. 786-140/2015,

KN p.č. 2654/1 o výměře 265 m2, ostatní plocha, který vznikl oddělením od pozemku KN p.č. 2654 na základě geometrického plánu č. 786-140/2015,

KN p.č. 2654/6 o výměře 141 m2, ostatní plocha, který vznikl oddělením od pozemku KN p.č. 2654 na základě geometrického plánu č. 786-140/2015,

KN p.č. 2695/4 o výměře 28 m2, ostatní plocha, který vznikl oddělením od pozemku KN p.č. 2695 na základě geometrického plánu č. 786-140/2015, všechny v katastrálním území Klenovice u Soběslavi

a

KN p.č. 1414/2 o výměře 16 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, který vznikl oddělením od pozemku KN p.č. 1414 na základě geometrického plánu č. 291-145/2015, v katastrálním území Serlečko u Soběslavě.


Občané se k tomuto záměru mohou vyjádřit a sdělit své připomínky do 15 dnů od zveřejnění tohoto záměru na OÚ Klenovice.V Klenovicích 20. 4. 2016


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce: 20. 4. 2016
Sejmuto z úřední desky: 6. 5. 2016


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek