KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2016 -> Záměr obce Klenovice prodat pozemky

Úřední deska - historie roku 2016

obec Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČO: 00512672


Záměr obce Klenovice prodat pozemky

Obec Klenovice dle § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, zveřejňuje záměr prodat následující pozemky v katastrálním území Klenovice u Soběslavi:

KN p.č. 2576/2 o výměře 139 m2 a p.č. 2576/3 o výměře 191 m2, oba ostatní plocha, ostatní komunikace, které vznikly oddělením od pozemku KN p.č. 2576 na základě geometrického plánu č. 695-16/2012

a

KN p.č. 2967/11 o výměře 2 m2, orná půda, který vznikl oddělením od pozemku KN p.č. 2967/10 na základě geometrického plánu č. 810-21/2016.


Občané se k tomuto záměru mohou vyjádřit a sdělit své připomínky do 15 dnů od zveřejnění tohoto záměru na OÚ Klenovice.V Klenovicích 25. 7. 2016


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 25. 7. 2016
Sejmuto z úřední desky: 10. 8. 2016


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek