KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2016 -> Oznámení o zasedání zastupitelstva obce

Úřední deska - historie roku 2016

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 13. 10. 2016 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zhotovitel vodovod a splašková kanalizace 9 RD
4) Zřízení věcného břemene na připojení kanalizace
5) Smlouva o smlouvě budoucí pro kabel NN a projekt VO 9 RD
6) Smlouva o partnerství a dar na domovní ČOV
7) Obnova vodovodu a oprava MK 2418/1,…
8) Směna pozemků
9) Žádost o převod pozemků od SPÚ
10) Změna rozpočtu
11) Různé a diskuse
12) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


vyvěšeno: 5. 10. 2016
sejmuto: 13. 10. 2016


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek