KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2016 -> Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků

Úřední deska - historie roku 2016

obec Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČO: 00512672


V Klenovicích dne 17.10.2016


OZNÁMENÍ
dle § 39 zákona 128/2000 Sb.


     V souladu s ustanovením § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) Obec Klenovice oznamuje, že zamýšlí prodat následující pozemky v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, které jsou využitelné dle zpracovaného územního plánu obce:

pozemky ve vlastnictví Obce Klenovice parcelní číslo. KN 2117/10 o výměře 7 m2 a KN 2967/11 o výměře 4 m2, trvalý travní porost, respektive orná půda v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

Záměr Obce Klenovice prodat výše uvedené nemovitosti bude vyvěšen na úřední desce Obce Klenovice po dobu zákonné lhůty, tj. minimálně 15 dnů. Po tuto dobu se veřejnost může vyjadřovat k uvedenému záměru.

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


vyvěšeno: 17.10.2016
sejmuto: 2.11.2016

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek