KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2017 -> Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků

Úřední deska - historie roku 2017

obec Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČO: 00512672


V Klenovicích dne 5.6.2016


OZNÁMENÍ
dle § 39 zákona 128/2000 Sb.


     V souladu s ustanovením § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) Obec Klenovice oznamuje, že zamýšlí prodat následující pozemky v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, které jsou využitelné dle zpracovaného územního plánu obce:

pozemky ve vlastnictví Obce Klenovice parcelní číslo KN 361/1 o výměře 340 m2, KN 361/2 o výměře 338 m2 a KN 361/6 o výměře 349 m2, všechny orná půda v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

Záměr Obce Klenovice prodat výše uvedené nemovitosti bude vyvěšen na úřední desce Obce Klenovice po dobu zákonné lhůty, tj. minimálně 15 dnů. Po tuto dobu se veřejnost může vyjadřovat k uvedenému záměru.

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 5.6.2017
Sejmuto: 20. 6. 2017

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek