KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2017 -> Informace dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

Úřední deska - historie roku 2017

Obecní úřad Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav

Informace
dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

Správce daně: Obecní úřad Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav

a) úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu, a pracovní doba správce daně, ve které je otevřena podatelna správce daně:
 
Pondělí: 18:00 – 20:00 hodin
Středa: 18:00 – 20:00 hodin
 
b) elektronická adresa elektronické podatelny: obec@klenovice.cz
formy technického nosiče datových zpráv: Flash disk, CD, DVD
formáty a struktury datových zpráv: pdf, doc, docx, rtf, xls, xlsx, zfo, jpg, případně další běžně používané formáty datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši elektronickou podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.
 
c) seznam kvalifikovaných certifikátů úředních osob:
Poř.č. Držitel certifikátu E - mail Platnost od Platnost do Sériové číslo certifikátu Certifikační autorita
1. Mgr. Lubomír Turín starosta@klenovice.cz 12.7.2017 12.7.2018 24 ED 3D PostSignum Qualified CA 2

d) další možnosti učinit podání pomocí jiných technických prostředků: datová schránka
Typ schránky: Orgán veřejné moci
ID schránky: vqmb7e9
Identifikační číslo osoby (IČO): 00512672
Název organizace: OBEC KLENOVICE
 
e) číslo účtu, na které jsou přijímány platby: 14725301/0100
způsob označení úhrady na tento účet podle jednotlivých daní, jejichž správa náleží správci daně:
  druh daně variabilní symbol specifický symbol
  Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů rodné číslo 1340
  Poplatek ze psů rodné číslo (event. IČ) 1341
  Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt rodné číslo (event. IČ) 1342
  Poplatek za užívání veřejného prostranství rodné číslo (event. IČ) 1343
  Poplatek ze vstupného rodné číslo (event. IČ) 1344

  Pro správné rozklíčování došlé bezhotovostní platby je bezpodmínečně nutné uvádět ve variabilním symbolu rodné číslo plátce daně (nebo u fyzických osob podnikatelů či právnických osob) a ve specifickém symbolu označení příslušné daně dle výše uvedeného přehledu.V Klenovicích 12. 7. 2017

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Vyvěšeno: 12. 7. 2017
Sejmuto: 3. 7. 2018


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek