KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2017 -> Informace o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - volba prezidenta republiky

Úřední deska - historie roku 2017

znak Obecní úřad Klenovice
Klenovice 69, 392 01 Soběslav
tel.: 381 524 844, 724 184 497; e-mail: obec@klenovice.cz; http://www.klenovice.cz


č.j. OÚ-KL-1002/2017 Klenovice 13. 12. 2017


OZNÁMENÍ
dle § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)


V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), v platném znění, oznamuji, že dne 20. 12. 2017 od 18:30 hodin se uskuteční první zasedání okrskové volební komise. Místo zasedání je v budově Obecního úřadu Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav.

Současně upozorňuji, že nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na první zasedání okrskové volební komise bez omluvy, tak v souladu s ustanovením § 18 odst. 7 zákona 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), v platném znění, nebude delegovanému nebo jmenovanému zástupci umožněno dodatečné složení slibu a povolám náhradníka téže politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo náhradníka delegovaného občanem, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jmenuji nového člena okrskové volební komise.
Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 13. 12. 2017
Sejmuto z úřední desky: 21. 12.2017


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek