KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2018 -> Oznámení o záměru směnit pozemky

Úřední deska - historie roku 2018

znak obec Klenovice
Klenovice 69, 392 01 Soběslav
tel.: 381 524 844, 724 184 497; e-mail: obec@klenovice.cz; http://www.klenovice.cz


V Klenovicích 2.5.2018


OZNÁMENÍ
dle § 39 zákona 128/2000 Sb.


     V souladu s ustanovením § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) Obec Klenovice oznamuje, že zamýšlí směnit následující pozemky v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, které jsou využitelné dle zpracovaného územního plánu obce:

pozemek ve vlastnictví Obce Klenovice parc.č. KN 2834 o výměře 1258 m2, orná půda, v katastrálním území Klenovice u Soběslavi
za pozemky ve vlastnictví právnické osoby parc.č. KN: 29/1 o výměře 216 m2, 29/2 o výměře 108 m2, oba jiná plocha, dále 748/3 o výměře 12 m2, 751/16 o výměře 152 m2, 751/17 o výměře 241 m2, 751/19 o výměře 11 m2, všechny trvalý travní porost, 852/149 o výměře 52 m2, 852/150 o výměře 8 m2, 852/152 o výměře 121 m2, orná půda, v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.
Rozdíl v počtu směňovaných metrů nebude řešen doplatkem, je v neprospěch obce a jde o 122 m2.


Záměr Obce Klenovice směnit výše uvedené nemovitosti bude vyvěšen na úřední desce Obce Klenovice po dobu zákonné lhůty, tj. minimálně 15 dnů. Po tuto dobu se veřejnost může vyjadřovat k uvedenému záměru.
Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


vyvěšeno: 2.5.2018
sejmuto: 18.5.2018


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek