KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Aktuální stav -> Oznámení dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úřední deska - aktuální

znak obec Klenovice
Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČO: 00512672
tel.: 381 524 844, 724 184 497; e-mail: obec@klenovice.cz; http://www.klenovice.cz


č.j. OÚ-KL-496/2019 Klenovice 27. 6. 2019


OZNÁMENÍ
dle § 17 odst. 8 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění


V souladu s ustanovením § 17 odst. 8 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme, že schválený závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání obce Klenovice za rok 2018 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce Klenovice www.klenovice.cz, menu: Úřední deska -> Úřední deska – aktuální stav -> Poř.č. 61/19 (v této části internetových stránek je schválený závěrečný účet obce Klenovice za rok 2018 zveřejněn do doby jeho sejmutí; současně je schválený závěrečný účet obce Klenovice za rok 2018 zveřejněn na internetových stránkách v části s historií úřední desky, tedy menu: Úřední deska -> Úřední deska – historie 2019 -> Poř.č. 61/19, kde je umístěn i po jeho sejmutí z úřední desky s aktuálním stavem vyvěšených dokumentů).

Do listinné podoby schváleného závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2018 je možno nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav.
Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 27. 6. 2019
Sejmuto z úřední desky: 28. 4. 2020


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek