KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Aktuální stav -> Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků

Úřední deska - aktuální

znak obec Klenovice
Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČ: 00512672
tel.: 381 524 844, 724 184 497; e-mail: obec@klenovice.cz; http://www.klenovice.cz


V Klenovicích dne 8.7.2019


OZNÁMENÍ
dle § 39 zákona 128/2000 Sb.


     V souladu s ustanovením § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) Obec Klenovice oznamuje, že zamýšlí prodat následující pozemek v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, který je dle změny č.3 zpracovaného územního plánu obce zvětšení zastavitelné plochy Z12:

pozemek ve vlastnictví Obce Klenovice parcelní číslo. KN 2555/5 o výměře 709 m2, ostatní plocha, zeleň, v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

Záměr Obce Klenovice prodat výše uvedenou nemovitost bude vyvěšen na úřední desce Obce Klenovice po dobu zákonné lhůty, tj. minimálně 15 dnů. Po tuto dobu se veřejnost může vyjadřovat k uvedenému záměru.
Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


vyvěšeno: 8.7.2019
sejmuto: 24.7.2019


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek