KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2020 -> Oznámení o záměru směnit pozemky

Úřední deska - historie roku 2020

znak obec Klenovice
Klenovice 69, 392 01 Soběslav
tel.: 381 524 844, 724 184 497; e-mail: obec@klenovice.cz; http://www.klenovice.cz


V Klenovicích 1.7.2020


OZNÁMENÍ
dle § 39 zákona 128/2000 Sb.


     V souladu s ustanovením § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) Obec Klenovice oznamuje, že zamýšlí směnit následující pozemky v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, které jsou využitelné dle zpracovaného územního plánu obce:

pozemky ve vlastnictví Obce Klenovice parc.č. KN 361/11 o výměře 24 m2 (zahrada), v katastrálním území Klenovice u Soběslavi
za pozemky ve vlastnictví fyzické osoby parc.č. KN 361/9 o výměře 2 m2 a parc.č. KN 361/10 o výměře 7 m2 (obojí ostat.pl, zeleň), v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.
Rozdíl v počtu směňovaných metrů bude řešen doplatkem ve prospěch obce a jde o 15 m2.


Záměr Obce Klenovice směnit výše uvedené nemovitosti bude vyvěšen na úřední desce Obce Klenovice po dobu zákonné lhůty, tj. minimálně 15 dnů. Po tuto dobu se veřejnost může vyjadřovat k uvedenému záměru.
Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


vyvěšeno: 1.7.2020
sejmuto: 17.7.2020


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek