KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2020 -> Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků

Úřední deska - historie roku 2020

znak obec Klenovice
Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČ: 00512672
tel.: 381 524 844, 724 184 497; e-mail: obec@klenovice.cz; http://www.klenovice.cz


V Klenovicích dne 30.9.2020


OZNÁMENÍ
dle § 39 zákona 128/2000 Sb.


V souladu s ustanovením § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) Obec Klenovice oznamuje, že zamýšlí prodat následující pozemky v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, které jsou dle platného územního plánu určené k zástavbě rodinných domů:

pozemky ve vlastnictví Obce Klenovice parcelní čísla: KN 1315/22 o výměře 735 m2, ost. plocha, manipul pl. a 770/3 o výměře 258 m2, travní porost, dále 770/1 o výměře 983 m2, travní porost, všechny v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

Záměr Obce Klenovice prodat výše uvedené nemovitosti bude vyvěšen na úřední desce Obce Klenovice po dobu zákonné lhůty, tj. minimálně 15 dnů. Po tuto dobu se veřejnost může vyjadřovat k uvedenému záměru.
Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


vyvěšeno: 30.9.2020
sejmuto: 16.10.2020


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek