KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2022 -> Informace dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

Úřední deska - historie roku 2022

znak Obecní úřad Klenovice
Klenovice 69, 392 01 Soběslav
tel.: 381 524 844, 724 184 497; e-mail: obec@klenovice.cz; https://www.klenovice.cz


č.j. OÚ-KL-2/2022 Klenovice 1. 1. 2022


INFORMACE
dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění


Správce daně: Obecní úřad Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav

a) úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu, a pracovní doba správce daně, ve které je otevřena podatelna správce daně:
 
Pondělí: 18:00 – 20:00 hodin
Středa: 18:00 – 20:00 hodin
 
b) elektronická adresa elektronické podatelny: obec@klenovice.cz
formy technického nosiče datových zpráv: Flash disk, CD, DVD
formáty a struktury datových zpráv: pdf, doc, docx, rtf, xls, xlsx, zfo, jpg, případně další běžně používané formáty datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši elektronickou podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.
 
c) seznam kvalifikovaných certifikátů úředních osob:
Poř.č. Držitel certifikátu E - mail Platnost od Platnost do Sériové číslo certifikátu Certifikační autorita
1. Mgr. Lubomír Turín starosta@klenovice.cz 21.7.2021 10.8.2022 01 56 51 69 PostSignum Qualified CA 4

d) další možnosti učinit podání pomocí jiných technických prostředků: datová schránka
Typ schránky: Orgán veřejné moci
ID schránky: vqmb7e9
Identifikační číslo osoby (IČO): 00512672
Název organizace: OBEC KLENOVICE
 
e) číslo účtu, na které jsou přijímány platby: 14725301/0100
způsob označení úhrady na tento účet podle jednotlivých daní, jejichž správa náleží správci daně:
  druh daně variabilní symbol specifický symbol
  Místní poplatek ze psů rodné číslo (event. IČO) 1341
  Místní poplatek z pobytu rodné číslo (event. IČO) 1342
  Místní poplatek za užívání veřejného prostranství rodné číslo (event. IČO) 1343
  Místní poplatek ze vstupného rodné číslo (event. IČO) 1344
  Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství rodné číslo (event. IČO) 1345

  Pro správné rozklíčování došlé bezhotovostní platby je bezpodmínečně nutné uvádět ve variabilním symbolu rodné číslo plátce daně (nebo IČO u fyzických osob podnikatelů či právnických osob) a ve specifickém symbolu označení příslušné daně dle výše uvedeného přehledu.
Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 1. 1. 2022
Sejmuto z úřední desky: 27. 7. 2022


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek