KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Úřední deska -> Aktuální stav -> Zveřejnění okruhu údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem

Úřední deska - aktuální

znak Obecní úřad Klenovice
Klenovice 69, 392 01 Soběslav
tel.: 381 524 844, 724 184 497; e-mail: obec@klenovice.cz; https://www.klenovice.cz


č.j. OÚ-KL-5/2022 Klenovice 3. 1. 2022


ZVEŘEJNĚNÍ
okruhu údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem
dle § 14a odst. 5 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění


V souladu s ustanovením § 14a odst. 5 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, Obecní úřad Klenovice, jako správce místních poplatků, zveřejňuje tímto okruh údajů, které může automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup, a na něž se nevztahuje povinnost ohlásit údaj nebo jeho změnu dle § 14a odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, a to u níže uvedených místních poplatků, u nichž jsou poplatníky osoby se státním občanstvím České republiky:

1) Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
  Ohlašovací povinnost se nevztahuje na následující údaje a jejich změnu u poplatníků přihlášených v obci Klenovice:
  jméno, popřípadě jména, příjmení, místo přihlášení.

2) Místní poplatek ze psů
  Ohlašovací povinnost se nevztahuje na změnu následujících údajů:
  jméno, popřípadě jména, příjmení, místo přihlášení.
Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 3. 1. 2022
Sejmuto z úřední desky:


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek