KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2022 -> Oznámení o zamýšleném přenechání do užívání pozemku

Úřední deska - historie roku 2022

znak obec Klenovice
Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČ: 00512672
tel.: 381 524 844, 724 184 497; e-mail: obec@klenovice.cz; http://www.klenovice.cz


V Klenovicích dne 2.2.2022


OZNÁMENÍ
dle § 39 zákona 128/2000 Sb.


V souladu s ustanovením § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) Obec Klenovice oznamuje, že zamýšlí přenechat do užívání následující nemovitost v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, které nejsou využitelné dle zpracovaného územního plánu obce:

část pozemku ve vlastnictví Obce Klenovice parc.č. KN st. 184 o výměře 1,36 m2 ( zastavěná plocha a nádvoří ), v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

Záměr Obce Klenovice přenechat do užívání část výše uvedené nemovitosti bude vyvěšen na úřední desce Obce Klenovice po dobu zákonné lhůty, tj. minimálně 15 dnů. Po tuto dobu se veřejnost může vyjadřovat k uvedenému záměru.
Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


vyvěšeno: 2.2.2022
sejmuto: 18.2.2022


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek