KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2022 -> Oznámení o zamýšleném prodeji pozemku

Úřední deska - historie roku 2022

znak obec Klenovice
Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČ: 00512672
tel.: 381 524 844, 724 184 497; e-mail: obec@klenovice.cz; http://www.klenovice.cz


V Klenovicích dne 9.2.2022


OZNÁMENÍ
dle § 39 zákona 128/2000 Sb.


     V souladu s ustanovením § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) Obec Klenovice oznamuje, že zamýšlí prodat následující pozemky v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, které jsou využitelné dle zpracovaného územního plánu obce:

pozemek ve vlastnictví Obce Klenovice parcelní číslo KN 2554/2 o výměře 1 m2, zahrada, v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

Záměr Obce Klenovice prodat výše uvedenou nemovitost bude vyvěšen na úřední desce Obce Klenovice po dobu zákonné lhůty, tj. minimálně 15 dnů. Po tuto dobu se veřejnost může vyjadřovat k uvedenému záměru.
Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


vyvěšeno: 9.2.2022
sejmuto: 25.2.2022


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek