KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2022 -> Vyrozumění o konání školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování pro volby do Zastupitelstva obce Klenovice a pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Úřední deska - historie roku 2022

znak Obecní úřad Klenovice
Klenovice 69, 392 01 Soběslav
tel.: 381 524 844, 724 184 497; e-mail: obec@klenovice.cz; https://www.klenovice.cz


č.j. OÚ-KL-683/2022 Klenovice 31. 8. 2022


VYROZUMĚNÍ
dle § 15 odst. 1 písm. e) § 15 odst. 2 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů


V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. e) a § 15 odst. 2 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyrozumívám, že dne 8. září 2022 od 9:00 hodin se v malém sále Kulturního domu města Soběslav koná školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování pro volby do Zastupitelstva obce Klenovice konané ve dnech 23. září a 24. září 2022 a pro volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 23. září a 24. září 2022, případně 30. září a 1. října 2022 (druhé kolo). Účast na školení je povinná. Při nesplnění této povinnosti dle § 62 odst. 1 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce v okrskové volební komisi.
Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Příloha
Pozvánka


Vyvěšeno na úřední desce: 31. 8. 2022
Sejmuto z úřední desky: 9. 9. 2022


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek