KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obecní úřad -> Informace o informačních systémech

Informace o informačních systémech

Informace o informačních systémech
podle zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění

Informační systémy veřejné správy (dále jen „ISVS“) jsou souborem informačních systémů, které slouží pro výkon veřejné správy. Správcem informačních systémů je obec Klenovice. Pro výkon veřejné správy jsou využívány tyto systémy:

položka popis
Název ISVS Gordic - Evidence obyvatel
Kategorie ISVS Evidence obyvatel
Charakteristika Evidence obyvatel formou kartotéky.
Veřejnost ISVS zcela neveřejný ISVS
Zdroje dat Ministerstvo vnitra ČR - ISEO
Legislativní rámec zákon č. 133/2000 Sb.
Časová dostupnost dat aktuální i historická data
Frekvence aktualizace dat pouze v souvislosti s určitou událostí
Finanční náročnost celkové náklady na pořízení: 4,00 tis.Kč; roční náklady: 1,00 tis.Kč

položka popis
Název ISVS Gordic - Poplatky a daně
Kategorie ISVS Daně
Charakteristika Evidence všech plátců a jejich poplatků, předepisování poplatků a evidence plateb.
Veřejnost ISVS zcela neveřejný ISVS
Zdroje dat Obecní úřad Klenovice
Legislativní rámec zákon č. 565/1990 Sb., zákon č. 280/2009 Sb.
Časová dostupnost dat aktuální i historická data
Frekvence aktualizace dat při každé změně
Finanční náročnost celkové náklady na pořízení: 8,00 tis.Kč; roční náklady: 3,00 tis.Kč

položka popis
Název ISVS Gordic - Elektronická spisová služba
Kategorie ISVS Archivnictví
Charakteristika Komplexní vedení spisové služby, IS slouží k realizaci zákona o archivnictví a spisové službě.
Veřejnost ISVS zcela neveřejný ISVS
Zdroje dat Údaje o písemnostech včetně vazeb na dotčené subjekty (právnické osoby, fyzické osoby, OVM). Zdroj dat závisí na zpracovávané agendě.
Legislativní rámec zákon č. 499/2004 Sb.
Časová dostupnost dat aktuální i historická data
Frekvence aktualizace dat při každé změně
Finanční náročnost celkové náklady na pořízení: 6,00 tis.Kč; roční náklady: 1,00 tis.Kč


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek