KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Starší zveřejněné novinky -> Novinky z roku 2008

Novinky z roku 2008


31.12.2008 Změna počtu obyvatel obce z 586 na 594
22.12.2008 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 2.1.2009
22.12.2008 Nově pořízené knihy do knihovny dne 16.12.2008
18.12.2008 Program obnovy venkova na roky 2009 - 2014
18.12.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 12/2008
17.12.2008 Z tisku - Táborský deník ze dne 16.12.2008
17.12.2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2008
15.12.2008 Změna počtu obyvatel obce z 579 na 586
14.12.2008 Stručné informace ze zasedání zastupitelstva obce dne 12.12.2008
13.12.2008 Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 3/2008, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
12.12.2008 Schválený rozpočet obce Klenovice na rok 2009
12.12.2008 Rozpočet obce Klenovice na rok 2008 po 7. rozpočtové změně
12.12.2008 7. rozpočtová změna v roce 2008
11.12.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 22.12.2008
08.12.2008 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu dne 6.12.2008
30.10.2008 Změna počtu obyvatel obce z 580 na 579
03.12.2008 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 12.12.2008
01.12.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o výběrovém řízení čís. C/127/2008 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Klenovice u Soběslavi - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště České Budějovice
01.12.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o výběrovém řízení čís. C/126/2008 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Klenovice u Soběslavi - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště České Budějovice
01.12.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 12/2008 - ED České Budějovice
01.12.2008 Vítání občánků dne 28.11.2008
28.11.2008 Rozpočet obce Klenovice na rok 2008 po 6. rozpočtové změně
28.11.2008 6. rozpočtová změna v roce 2008
26.11.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 11/2008
26.11.2008 Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2009
24.11.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko na rok 2009
24.11.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Územní rozhodnutí č.j. 10408/2008 - rozhodnutí o umístění stavby vodovodní přípojka z veřejného vodovodního řadu, kanalizační přípojka přes domovní ČOV do veřejného kanalizačního řadu a umístění domovní ČOV a zpevněných ploch pro objekt č.p. 33 v Klenovicích na pozemcích st.p. 5 a parc. č. 2419/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Stanislav Prágr, Jiřina Prágrová
24.11.2008 Rozsvícení vánočního stromku dne 6.12.2008
24.11.2008 Mikulášská nadílka dne 6.12.2008
24.11.2008 Vítání občánků dne 28.11.2008
18.11.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu na rok 2009 Svazku obcí TDO Lužnice
13.11.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24.11.2008
12.11.2008 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků
10.11.2008 Z tisku - Jindřichohradecký deník ze dne 3.9.2008
05.11.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ č. 9920/2008/Ros - Rozhodnutí o změně stavby: Novostavba garáže - přístavba skladu a přístřešku Klenovice, Klenovice č.p. 172 na pozemku parc. č. 852/39, 852/116, 852/117 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Jan Novotný a Eva Novotná
03.11.2008 Změna přednosti v jízdě na Wilsonově ulici v Soběslavi
03.11.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 11/2008 - ED České Budějovice
30.10.2008 Změna počtu obyvatel obce z 579 na 580
29.10.2008 Změna počtu obyvatel obce z 577 na 579
27.10.2008 Setkání s důchodci dne 8.11.2008
27.10.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 10/2008
27.10.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader  OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení, pokračování společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání: přístavba a stavební úpravy stávajícího hospodářského stavení, novostavba garáže, přístřešku na nářadí a přístřešku na zahradní nábytek, zpevněné plochy, elektropřípojka z přípojkové skříně na hranici pozemku, zásobování vodou z nově vybudované vrtané studny, kanalizační přípojka splaškové kanalizace přes domovní ČOV do potoka, kanalizační přípojka dešťové kanalizace do akumulační jímky a oplocení pozemku v Klenovicích na pozemku st. p. 48/1 a parc. č. 2393 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Ing. Tomáš Nebuský, Milena Nebuská
22.10.2008 Změna provozní doby separačního dvora
22.10.2008 Očkování psů dne 30.10.2008
20.10.2008 Volby do zastupitelstva kraje
20.10.2008 Dokončená rekonstrukce kanceláře obecního úřadu
18.10.2008 Výsledek voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje v roce 2008 v okrsku Klenovice
06.10.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání: Vodovoní přípojka z veřejného vodovodního řadu, kanalizační přípojka přes domovní ČOV do veřejného kanalizační řadu, umístění domovní ČOV a zpevněných ploch pro objekt č.p. 33 v Klenovicích na pozemcích st. p. 5 a parc. č. 2419/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Stanislav Prágr a Jiřina Prágrová
06.10.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 10/2008 - ED České Budějovice
04.10.2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2008
02.10.2008 Rozvaha obce Klenovice k 30.9.2008
01.10.2008 Změna úředních hodin obecního úřadu od 1.11.2008
01.10.2008 Čerpání a plnění rozpočtu obce Klenovice k 30.9.2008
29.09.2008 Rozpočet obce Klenovice na rok 2008 po 5. rozpočtové změně
29.09.2008 5. rozpočtová změna v roce 2008
28.09.2008 Drakiáda dne 4.10.2008
27.09.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 9/2008
27.09.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení o změně stavby, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání: novostavba garáže - přístavba skladu a přístřešku Klenovice, Klenovice č.p. 172 na pozemku parc.č. 852/39, 852/116, 852/117 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Jan Novotný a Eva Novotná
25.09.2008 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ve dnech 8.10. a 9.10.2008
23.09.2008 Rekonstrukce kanceláře obecního úřadu
23.09.2008 Změna provozní doby separačního dvora
23.09.2008 Oznámení o zvýšených průtocích, které budou vypouštěny dne 25.9. 2008 z rybníka Rožmberka
22.09.2008 Změna termínu svozu tuhého domovního odpadu od 29.9.2008
22.09.2008 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 29.9.2008
20.09.2008 Z tisku - Táborský deník ze dne 20.9.2008
20.09.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Územní rozhodnutí č.j. 8728/2008 - rozhodnutí o změně stavby: novostavba rodinného domu, vodovodní přípojka z veřejného vodovodu, kanalizační přípojka do veřejné kanalizace, dešťová kanalizační přípojka do oddělené kanalizace, elektrická přípojka z přípojkové skříně na hranici pozemku a oplocení pozemku na pozemcích parc. č. KN 2122/50, 2122/51, 2122/53 a PK 348, 349 a 350/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi - změna způsobu vytápění novostavby rodinného domu - umístění plošného zemního kolektoru (vytápění a ohřev TUV v rodinném domě tepelným čerpadlem), Luboš Valek
17.09.2008 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje konaných ve dnech 17. a 18. října 2008
15.09.2008 ROZHODNUTÍ Veřejnou vyhláškou - změna v síti místních komunikacích
13.09.2008 Změna počtu obyvatel obce z 573 na 576
04.09.2008 Změna počtu obyvatel obce z 569 na 573
04.09.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 16.9.2008
01.09.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 9/2008 - ED České Budějovice
30.08.2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2008
30.08.2008 Uvědomění o zahájení řízení o změnách v síti místních komunikacích VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
30.08.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 8/2008
28.08.2008 Rozloučení s prázdninami
27.08.2008 Z tisku - Palcát ze dne 13.8.2008
26.08.2008 Změna počtu obyvatel obce z 568 na 569
26.08.2008 Rozpočet obce Klenovice na rok 2008 po 4. rozpočtové změně
26.08.2008 4. rozpočtová změna v roce 2008
22.08.2008 Rekonstrukce chodníku před obecním úřadem
20.08.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení - Zahájení územního řízení o změně stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání: novostavba rodinného domu, vodovodní přípojka z veřejného vodovodu, kanalizační přípojka do veřejné kanalizace, dešťová kanalizační přípojka do oddělené kanalizace, elektrická přípojka z přípojkové skříně na hranici pozemku a oplocení pozemku na pozemcích parc. č. KN 2122/50, 2122/51, 2122/53 a PK 348, 349 a 350/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi - změna způsobu vytápění novostavby rodinného domu - umístění plošného zemního kolektoru (vytápění a ohřev TUV v rodinném domě tepelným čerpadlem), Luboš Valek
18.08.2008 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 25.8.2008
11.08.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí č.j. 6886/2008 - Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení - nástavba a stavební úpravy rekreační chaty č.ev. 56 v Klenovicích a vybudování přístřešku pro parkování osobního automobilu u severovýchodní stěny objektu na pozemcích parc. č. 1854/58, 1854/59 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Jiří Mixa, Radomíra Mixová
11.08.2008 Změna počtu obyvatel obce z 569 na 568
11.08.2008 Z tisku - Táborský deník ze dne 11.8.2008
10.08.2008 Oslavy dne 9.8.2008
10.08.2008 Z tisku - Táborský deník ze dne 8.8.2008
10.08.2008 Z tisku - Táborský deník ze dne 7.8.2008
07.08.2008 Dne 6. a 7. srpna 2008 byl proveden nátěr fasády části budovy obecního úřadu
06.08.2008 Oznámení - minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 17. a 18. října 2008
06.08.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí č.j. 7120/2008 - Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení - ocelová kolna k uskladnění nářadí a zahradní techniky umístěná na zahradě u rodinného domu č.p. 117 v Klenovicích na pozemku parc. č. 381/3 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, František Kocourek
30.07.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí č.j. 7099/2008 - Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení - novostavba zahradní chaty + elektropřípojka z přípojkové skříně na hranici pozemku na pozemku parc.č. 1962/7 v k.ú. Klenovice u Soběslavi, Jaroslav Pospíšil a Věra Pospíšilová
28.07.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 7/2008
28.07.2008 Pozvánka - oslavy 9.8.2008
28.07.2008 Loučení s prázdninami
26.07.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) - odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení
21.07.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Profesní průkaz řidiče - výměna
20.07.2008 Výměna střešní krytiny na budově OÚ
20.07.2008 Kubešova Soběslav v Klenovicích
16.07.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ - přístřešek umístěný na zahradě u rodinného domu č.p. 189 v Klenovicích, Pavel Nalezený a Jaroslava Nalezená
14.07.2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2008
09.07.2008 Rozpočet obce Klenovice na rok 2008 po 3. rozpočtové změně
09.07.2008 3. rozpočtová změna v roce 2008
09.07.2008 Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 2/2008, rušící vyhlášku č. 1/94 obce Klenovice ze dne 14.1.1994 o použití koeficientu, kterým se stanoví sazba daně z nemovitostí
07.07.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - nástavba a stavební úpravy rekreační chaty č.ev.56 v Klenovicích a vybudování přístřešku pro parkování osobního automobilu u severovýchodní stěny objektu, Jiří Mixa a Radomíra Mixová
03.07.2008 Rozvaha obce Klenovice k 30.6.2008
03.07.2008 Čerpání a plnění rozpočtu obce Klenovice k 30.6.2008
02.07.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - ocelová kolna k uskladnění nářadí a zahradní techniky umístěná na zahradě u rodinného domu č.p. 117 v Klenovicích, František Kocourek
02.07.2008 Změna počtu obyvatel obce z 568 na 569
02.07.2008 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 9.7.2008
02.07.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výstražná informace ČHMÚ (platnost od středy 2.7.2008 12.00 do pátku 4.7.2008 8.00)
01.07.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 7-8/2008 - ED České Budějovice
01.07.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Horní Vltavy
29.06.2008 Z tisku - Táborský deník ze dne 26.6.2008
25.06.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - novostavba zahradní chaty, manželé Pospíšilovi
23.06.2008 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků
23.06.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 6/2008
23.06.2008 Pohár za vysvědčení dne 27.6.2008
20.06.2008 Zájezd na představení na otáčivé hlediště do Týna nad Vltavou
14.06.2008 Z tisku - Táborský deník ze dne 12.6.2008
12.06.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24.6.2008
09.06.2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2008
07.06.2008 Rozpočet obce Klenovice na rok 2008 po 2. rozpočtové změně
07.06.2008 2. rozpočtová změna v roce 2008
07.06.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Závěrečný účet Obce Klenovice za rok 2007
04.06.2008 Změna počtu obyvatel obce z 569 na 568
04.06.2008 Z tisku - Táborský deník ze dne 3.6.2008
31.05.2008 Dne 30.5.2008 se uskutečnily oslavy Dne dětí - několik fotografií najdete zde.
28.05.2008 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 6.6.2008
27.05.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 5/2008
26.05.2008 Den dětí dne 30.5.2008
24.05.2008 Separační dvůr - změna provozní doby
24.05.2008 Z tisku - Táborský deník ze dne 23.5.2008
23.05.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 6/2008 - ED České Budějovice
20.05.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu svazku obcí TDO Lužnice za rok 2007
19.05.2008 Očkování psů dne 26.5.2008
19.05.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2007
17.05.2008 Z tisku - Táborský deník (Babyboom) ze dne 17.5.2008
17.05.2008 Z tisku - Táborský deník ze dne 15.5.2008
15.05.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 27.5.2008
05.05.2008 Změna počtu obyvatel obce z 566 na 569
05.05.2008 Pouť 2008 - několik fotografií najdete zde.
03.05.2008 Změna počtu obyvatel obce z 563 na 566
03.05.2008 Dne 30.4.2008 byla na návsi postavena máj (pár fotografií) a v Lomkách se uskutečnilo pálení čarodějnic (foto).
29.04.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 5/2008 - ED České Budějovice
27.04.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 4/2008
26.04.2008 Pouť
26.04.2008 Stavění máje, pálení čarodějnic
19.04.2008 Změna termínu svozu tuhého domovního odpadu od 5.5.2008
19.04.2008 Z tisku - Táborský deník (Babyboom) ze dne 19.4.2008
19.04.2008 Z tisku - Táborský deník ze dne 17.4.2008
09.04.2008 Rozvaha obce Klenovice k 31.3.2008
09.04.2008 Čerpání a plnění rozpočtu obce Klenovice k 31.3.2008
09.04.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh Závěrečného účtu za rok 2007 Svazku obcí Soběslavsko
07.04.2008 Dne 6.4.2008 byly na hladinu požární nádrže umístěny budky pro kachny.
05.04.2008 Změna počtu obyvatel obce z 562 na 563
04.04.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 15.4.2008
02.04.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška o možnosti smluvní ochrany evropsky významných lokalit
02.04.2008 Dne 1.4.2008 převzal starosta obce z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR "Rozhodnutí o udělení znaku a vlajky" obci Klenovice. Rozhodnutí včetně schválených symbolů, fotografií a krátkého videozáznamu z této slavnostní akce si můžete prohlédnout na stránkách současnosti obce v dubnu 2008.
02.04.2008 Změna počtu obyvatel obce z 561 na 562
27.03.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 3/2008
26.03.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Tisková zpráva - pozvánka na diskusi "Euro versus národní měna" dne 28.4.2008
26.03.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 4/2008 - ED České Budějovice
26.03.2008 Změna způsobu úhrady vodného a jeho cena pro období od 1.4.2008 do 31.3.2009
26.03.2008 Změna provozní doby separačního dvora od 2.4.2008
20.03.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výstražná informace ČHMÚ (platnost od pátku 21.3.2008 02.00 do pátku 21.3.2008 22.00)
17.03.2008 Dne 15.3.2008 ve věku nedožitých 62 let zemřel pan Jan Hruška. Pan Hruška byl členem prvního zastupitelstva obce Klenovice v jejích novodobých dějinách. Svůj mandát vykonával v letech 1990-1994.
15.03.2008 Změna počtu obyvatel obce z 562 na 561
15.03.2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008
14.03.2008 Psi a jejich volný pohyb v přírodě
12.03.2008 Rozpočet obce Klenovice na rok 2008 po 1. rozpočtové změně
12.03.2008 1. rozpočtová změna v roce 2008
12.03.2008 Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/2008, o stanovení úhrady vodného ve dvousložkové formě
12.03.2008 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků
12.03.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výstražná informace (platnost od středy 12.3.2008 06.00 do čtvrtka 13.3.2008 15.00)
08.03.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení, Stavební úpravy objektu bývalého sociálního zázemí a kanceláří zemědělského podniku na administrativní budovu Fa TODOK. Klenovice č.p.154
08.03.2008 Změna počtu obyvatel obce z 561 na 562
08.03.2008 Z tisku - Táborský deník (Černá kronika)
08.03.2008 Z tisku - Táborský deník (Babyboom)
03.03.2008 Informace dle zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění
03.03.2008 Elektronická podatelna
01.03.2008 Změna počtu obyvatel obce z 560 na 561
01.03.2008 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 10.3.2008
29.02.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výstraha hlásné a předpovědní povodňové služby CPP-Praha (platnost od soboty 1.3.2008 01.00 do neděle 2.3.2008 20.00)
29.02.2008 Nově pořízené knihy do knihovny dne 20.2.2008
29.02.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 3/2008 - ED České Budějovice
27.02.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 2/2008
27.02.2008 Dětský karneval dne 15.3.2008
27.02.2008 Změna počtu obyvatel obce z 556 na 560
25.02.2008 Nový e-mail místní lidové knihovny: knihovna@klenovice.cz
21.02.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 4.3.2008
18.02.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby 'Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor-II. Část, úsek Veselí nad Lužnicí - Doubí u Tábora'
16.02.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením - místní komunikace jihozápad
16.02.2008 Změna počtu obyvatel obce z 553 na 556
05.02.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 1/2008 - ED České Budějovice
02.02.2008 Změna počtu obyvatel obce z 549 na 553
30.01.2008 Z tisku - Táborský deník
28.01.2008 Změna počtu obyvatel obce z 550 na 549
27.01.2008 Šestý sousedský bál
26.01.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 1/2008
26.01.2008 Článek z Táborského deníku ze dne 26.1.2008
26.01.2008 Změna počtu obyvatel obce z 546 na 550
23.01.2008 Zápis do prvních tříd pro školní rok 2008/2009 - Základní škola Soběslav, Komenského ul. 20/I
23.01.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení - Lukáš Turín
19.01.2008 Článek z Táborského deníku ze dne 16.1.2008
17.01.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 29.1.2008
16.01.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení - Zahájení řízení o změně stavby před dokončením Veřejnou vyhláškou
12.01.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
12.01.2008 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2007
09.01.2008 Článek z Táborského deníku ze dne 9.1.2008
09.01.2008 Změna počtu obyvatel obce z 544 na 546
07.01.2008 Zápis do prvních tříd pro školní rok 2008/2009 - Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50/II, 392 01 Soběslav
07.01.2008 Rozvaha obce Klenovice k 31.12.2007
05.01.2008 Článek z Táborského deníku ze dne 4.1.2008
04.01.2008 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informační věstník Europe Direct - leden 2008
02.01.2008 Čerpání a plnění rozpočtu obce Klenovice k 31.12.2007

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek