KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Starší zveřejněné novinky -> Novinky z roku 2009

Novinky z roku 2009


30.12.2009 Stručná informace ze zasedání zastupitelstva obce dne 28.12.2009
28.12.2009 Rozpočet obce Klenovice na rok 2010 po 1. rozpočtové změně
28.12.2009 1. rozpočtová změna v roce 2010
28.12.2009 Rozpočet obce Klenovice na rok 2009 po 12. rozpočtové změně
28.12.2009 12. rozpočtová změna v roce 2009
23.12.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Zahradní domek a dřevník - doplňkové stavby k rodinnému domu č.p. 228 v Klenovicích na pozemku parc. č. 2122/62 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Lucie Ručková a Michal Ručka
23.12.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 22.12.2009
23.12.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 22.12.2009
21.12.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 12/2009
21.12.2009 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 28.12.2009
16.12.2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o uložení písemnosti - Karel Pávek, nar. 1944
16.12.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 10/2009
16.12.2009 Nově pořízené knihy do knihovny dne 16.12.2009
14.12.2009 Stručné informace ze zasedání zastupitelstva obce dne 10.12.2009
14.12.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ č.j. Výst. 11118/2009/Růž - rozhodnutí o změně pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby: Přístavba a stavební úpravy stávajícího hospodářského stavení, novostavba garáže, přístřešku na nářadí a přístřešku na zahradní nábytek, zpevněné plochy, přípojky a oplocení pozemku Klenovice na pozemcích st.p. 48/1, parc.č. 2393 a 2396/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Ing. Tomáš Nebuský a Milena Nebuská
12.12.2009 Poplatky v roce 2010
11.12.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - 'V406/V407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400 kV'
11.12.2009 Schválený rozpočet obce Klenovice na rok 2010
11.12.2009 Rozpočet obce Klenovice na rok 2009 po 11. rozpočtové změně
11.12.2009 11. rozpočtová změna v roce 2009
11.12.2009 Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 2/2009, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Klenovice
11.12.2009 Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
09.12.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 9.12.2009
07.12.2009 Dokončení výstavby komunikace v jihozápadní části obce
07.12.2009 Setkání s důchodci dne 28.11.2009
06.12.2009 Změna počtu obyvatel obce z 605 na 606 (narození)
04.12.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 15.12.2009
04.12.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 12/2009 - ED České Budějovice
02.12.2009 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 10.12.2009
02.12.2009 Nově pořízené knihy do knihovny dne 2.12.2009
02.12.2009 Změna počtu obyvatel obce z 610 na 605
01.12.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o jednoduché pozemkové úpravě v k.ú. Myslkovice a Klenovice u Soběslavi dnem 16. prosince 2009
30.11.2009 Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu dne 4.12.2009
30.11.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 11/2009
25.11.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 24.11.2009
23.11.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - stavební povolení č. Výst. 8515/2/2009/Kub - Dálnice D3 0307 Tábor-Soběslav
23.11.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 21.11.2009
20.11.2009 Přerušení dodávky elektrické energie dne 9.12.2009
20.11.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu Svazku obcí TDO Lužnice na rok 2010
19.11.2009 Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2010
18.11.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko na rok 2010
18.11.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 9/2009
16.11.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Garáž + přístřešek u RD čp. 195 na pozemku parc.č. 412/5 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Václav Říha
16.11.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 13.11.2009
13.11.2009 Rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2010-2014 (aktualizace 12.11.2009)
13.11.2009 Rozpočet obce Klenovice na rok 2009 po 10. rozpočtové změně
13.11.2009 10. rozpočtová změna v roce 2009
13.11.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24.11.2009
12.11.2009 Oprava visuté lávky přes řeku Lužnici
12.11.2009 Přerušení dodávky elektrické energie dne 2.12.2009
11.11.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 11.11.2009
10.11.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - oznámení o rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv k dotčeným pozemkům pro katastrální území Doubí nad Lužnicí, obec Košice a katastrální území Klenovice u Soběslavi, obec Klenovice
09.11.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 11/2009 - ED České Budějovice
04.11.2009 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 12.11.2009
04.11.2009 Změna počtu obyvatel obce z 612 na 610
04.11.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ č.j. 9893, 9894/2009/Růž - Zahradní altán - doplňková stavba k rodinnému domu č.p. 204 v Klenovicích na pozemku parc. č. 852/48 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Jiří Švec a Zdeňka Švecová
04.11.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení - změna stavby, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Přístavba a stavební úpravy stávajícího hospodářského stavení, novostavba garáže, přístřešku na nářadí a přístřešku na zahradní nábytek, zpevněných ploch, přípojek a oplocení pozemku v Klenovicích na pozemcích st. p. 48/1, parc. č. 2393 a 2396/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Ing. Tomáš Nebuský a Milena Nebuská
02.11.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 2.11.2009
27.10.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I: oznámení záměru 'V406/V407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400 kV'
27.10.2009 Přerušení dodávky elektrické energie dne 11.11.2009
26.10.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 10/2009
21.10.2009 Setkání s důchodci dne 28.11.2009
21.10.2009 Změna provozní doby separačního dvora
19.10.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ č.j. Výst. 9355/2009/Růž, rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba rodinného domu o jedné bytové jednotce vč. garáže, zpevněné plochy, oplocení a napojení na technické sítě Klenovice na pozemcích st. p. 26 a parc. č. 2415/11 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Martin Kalina
16.10.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 27.10.2009
16.10.2009 Přerušení dodávky elektrické energie dne 3.11.2009
14.10.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - rozhodnutí o schválení návrhu jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) v katastrálním území Doubí nad Lužnicí, obec Košice a v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, obec Klenovice
13.10.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 10/2009 - ED České Budějovice
12.10.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ č. Výst./5424/2009/Pří - rozhodnutí o umístění stavby, Stavební úpravy a přístavba provozovny pneuservisu Klenovice na pozemku parc. č.st.p. 314, parc.č. 1350/4 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Lukáš Kazda
12.10.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 9.10.2009
08.10.2009 Výstavba komunikace v jihozápadní části obce
07.10.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 6.10.2009
07.10.2009 Zrekonstruovaná knihovna
06.10.2009 Reportáž z Klenovic v regionální televizi RTA Jižní Čechy dne 5.10.2009
05.10.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení - zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání - Dálnice D3 0307 Tábor - Soběslav
05.10.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení řízení o povolení výjimky s územním řízením, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, Zahradní altán - doplňková stavba k rodinnému domu č.p. 204 v Klenovicích na pozemku parc. č. 852/48 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Jiří Švec a Zdeňka Švecová
05.10.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Tábor - rozhodnutí o schválení návrhu jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) pro katastrální území Roudná nad Lužnicí a Klenovice u Soběslavi
05.10.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 2.10.2009
01.10.2009 Rozvaha obce Klenovice k 30.9.2009
01.10.2009 Čerpání a plnění rozpočtu obce Klenovice k 30.9.2009
01.10.2009 Přerušení dodávky elektrické energie dne 5.10.2009
01.10.2008 Drakiáda dne 10.10.2009
30.09.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 9/2009
30.09.2009 Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 8/2009
30.09.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 30.9.2009
30.09.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 25.9.2009
30.09.2009 Rozpočet obce Klenovice na rok 2009 po 9. rozpočtové změně
30.09.2009 9. rozpočtová změna v roce 2009
25.09.2009 Změna termínu svozu tuhého domovního odpadu od 5.10.2009
23.09.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 23.9.2009
23.09.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 22.9.2009
22.09.2009 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 29.9.2009
21.09.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 21.9.2009
21.09.2009 Upozornění na splatnost poplatků
21.09.2009 Změna provozní doby separačního dvora
19.09.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 19.9.2009
18.09.2009 Očkování psů dne 6.10.2009
16.09.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2009
14.09.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 14.9.2009
14.09.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Novostavba rodinného domu o jedné bytové jednotce vč. garáže, zpevněné plochy, oplocení a napojení na technické sítě Klenovice na pozemcích st. p. 26 a parc. č. 2415/11 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Martin Kalina
14.09.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ č.j. Výst. 8306/2009/Růž - Rozhodnutí o změně stavby, Novostavba rodinného domu, vč. zpevněných ploch a napojení na technické sítě na pozemcích parc.č. 165/1, 165/2, 165/3, 2419/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Jitka Vávrova a Ing. Dominika Hovorková
11.09.2009 Rozpočet obce Klenovice na rok 2009 po 8. rozpočtové změně
11.09.2009 8. rozpočtová změna v roce 2009
04.09.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 15.9.2009
03.09.2009 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 11.9.2009
02.09.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 2.9.2009
02.09.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v části k.ů.Klenovice u Soběslavi
01.09.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 9/2009 - ED České Budějovice
31.08.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o pokračování zahájeného společného řízení a určení lhůty pro seznámení s podklady - Stavební úpravy a přístavba provozovny pneuservisu Klenovice na pozemku parc. č. 1350/4 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Lukáš Kazda
31.08.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Vyhlášení platnosti obnoveného operátu v kastrálním území Klenovice u Soběslavi
31.08.2009 Změna počtu obyvatel obce z 609 na 612
31.08.2009 Rekonstrukce knihovny ke dni 31.8.2009
31.08.2009 Z tisku - Týdeník Táborsko ze dne 26.8.2009
31.08.2009 Loučení s prázdninami dne 28.8.2009
29.08.2009 Změna počtu obyvatel obce z 608 na 609
26.08.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 8/2009
26.08.2009 Pozvánka na Loučení s prázdninami dne 28.8.2009
24.08.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 22.8.2009
24.08.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 21.8.2009
19.08.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 19.8.2009
19.08.2009 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků
12.08.2009 Změna počtu obyvatel obce z 609 na 608
12.08.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 11.8.2009
10.08.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení - změna stavby, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, Novostavba rodinného domu, vč. zpevněných ploch a napojení na technické sítě na pozemcích parc.č. 165/1, 165/2, 165/3, 2419/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Jítka Vávrová a Ing. Dominika Hovorková
09.08.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Tábor o vystavení souhrnné bilance a zpracovaného návrhu jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) v katastrálním území Roudná nad Lužnicí a Klenovice u Soběslavi
03.08.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ o povolení výjimky, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.j. 7067, 7068/2009/Růž - Sklad nářadí Klenovice na pozemcích parc.č. 376/2 a parc.č. 379/4 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Igor Kóša a Dagmar Kóšová
03.08.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ o povolení výjimky č.j. 6969, 6971/2009/Růž - Zahradní domek doplňková stavba k rodinnému domu č.p. 138 v Klenovicích na pozemku parc.č. 72/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Ludvík Jacsa
03.08.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 3.8.2009
03.08.2009 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 9. a 10. října 2009
03.08.2009 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 9. a 10. října 2009
30.07.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) - odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení
29.07.2009 Změna počtu obyvatel obce z 608 na 609
29.07.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 29.7.2009
28.07.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 28.7.2009
27.07.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 7/2009
27.07.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Finanční úřad pro Prahu 2 - Veřejná vyhláška o místě uložení písemnosti, Tomáš Lenker
27.07.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2009
27.07.2009 Na stránce Formuláře jsou nově vyvěšeny Žádosti o zveřejnění ve Společenské kronice při příležitosti:
1) životního jubilea:  Žádost o zveřejňování životního jubilea ke stažení ve formátu doc (.doc 11,7 kB)   Žádost o zveřejňování životního jubilea ke stažení ve formátu pdf (.pdf 19,6 kB)
2) narození dítěte:  Žádost o zveřejnění narození dítěte ke stažení ve formátu doc (.doc 13,8 kB)   Žádost o zveřejnění narození dítěte ke stažení ve formátu pdf (.pdf 20,2 kB)
3) přistěhování do obce:  Žádost o zveřejnění přistěhování do obce ke stažení ve formátu doc (.doc 12,1 kB)   Žádost o zveřejnění přistěhování do obce ke stažení ve formátu pdf (.pdf 19,9 kB)
4) sňatku:  Žádost o zveřejnění sňatku ke stažení ve formátu doc (.doc 13,8 kB)   Žádost o zveřejnění sňatku ke stažení ve formátu pdf (.pdf 19,8 kB)
24.07.2009 Rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2010-2014 (aktualizace)
24.07.2009 Rozpočet obce Klenovice na rok 2009 po 7. rozpočtové změně
24.07.2009 7. rozpočtová změna v roce 2009
22.07.2009 Změna počtu obyvatel obce z 607 na 608 (narození)
21.07.2009 Ohrazení dětského hřiště u kapličky
20.07.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 20.7.2009
20.07.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 20.7.2009
20.07.2009 Kubešova Soběslav v Klenovicích
17.07.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výstražná informace ČHMÚ (platnost od pátku 17.7.2009 15.00 do soboty 18.7.2009 18.00)
15.07.2009 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 24.7.2009
15.07.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 14.7.2009
15.07.2009 Změna počtu obyvatel obce z 606 na 607
14.07.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o vystavení souhrnné bilance a zpracovaného návrhu JPÚ v k.ú. Doubí nad Lužnicí a Klenovice u Soběslavi
13.07.2009 Změna počtu obyvatel obce z 605 na 606
04.07.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 2.7.2009
01.07.2009 Rozvaha obce Klenovice k 30.6.2009
01.07.2009 Čerpání a plnění rozpočtu obce Klenovice k 30.6.2009
01.07.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku (zjednodušené podlimitní řízení), Akce: STAVEBNÍ PRÁCE - VÝSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MK A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KLENOVICE
01.07.2009 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků
01.07.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o spojení řízení o povolení výjimky s územním řízením, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, Sklad zahradního nářadí Klenovice na pozemcích parc.č. 376/2 a parc.č. 379/4 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Igor Kóša a Dana Kóšová
01.07.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o spojení řízení o povolení výjimky, územního a stavebního řízení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, Zahradní domek - doplňková stavba k rodinnému domu č.p. 138 v Klenovicích na pozemku parc.č. 72/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Ludvík Jacsa
30.06.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 7/2009 - ED České Budějovice
25.06.2009 Zájezd na představení na otáčivé hlediště do Týna nad Vltavou dne 31.7.2009
25.06.2008 Pohár za vysvědčení dne 30.6.2009
25.06.2009 Kubešova Soběslav 2009 v Klenovicích
24.06.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 6/2009
24.06.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ - změna stavby před jejím dokončením č.Výst./5445/2009/Pří Veřejnou vyhláškou - Klenovice výstavba místní komunikace - jihozápad - pro novou zástavbu rodinných domků, stavebník: Obec Klenovice
23.06.2009 Rozpočet obce Klenovice na rok 2009 po 6. rozpočtové změně
23.06.2009 6. rozpočtová změna v roce 2009
22.06.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2009
19.06.2009 Rozpočet obce Klenovice na rok 2009 po 5. rozpočtové změně
19.06.2009 5. rozpočtová změna v roce 2009
12.06.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 23.6.2009
10.06.2009 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 19.6.2009
08.06.2009 Změna počtu obyvatel obce z 604 na 605
07.06.2009 Výsledek voleb do Evropského parlamentu v roce 2009 v okrsku Klenovice
07.06.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 4.6.2009
05.06.2009 Dětský den 2009
05.06.2009 Změna počtu obyvatel obce z 603 na 604
03.06.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 6/2009 - ED České Budějovice
29.05.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 5/2009
29.05.2009 Separační dvůr - změna provozní doby
28.05.2009 Uzavření místní lidové knihovny
28.05.2009 Den dětí dne 5.6.2009
25.05.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, Stavební úpravy a přístavba provozovny pneuservisu Klenovice na pozemku parc.č. 1350/4 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Lukáš Kazda
25.05.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí TDO Lužnice za rok 2008
22.05.2009 Očkování psů dne 28.5.2009
20.05.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER ED České Budějovice - zvláštní vydání, happeningové akce k volbám do Evropského parlamentu 2009
18.05.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ - Zahájení řízení o změně stavby před dokončením Veřejnou vyhláškou - místní komunikace - jihozápad - pro novou zástavbu rodinných domků v obci Klenovice, stavebník: Obec Klenovice
18.05.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2009
15.05.2009 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. června 2009
15.05.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Závěrečný účet obce Klenovice za rok 2008
15.05.2009 Rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2010-2014
15.05.2009 Rozpočet obce Klenovice na rok 2009 po 4. rozpočtové změně
15.05.2009 4. rozpočtová změna v roce 2009
13.05.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO za rok 2008
11.05.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 7.5.2009
07.05.2009 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 15.5.2009
07.05.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 19.5.2009
06.05.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 5.5.2009
06.05.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 5/2009 - ED České Budějovice
05.05.2009 Přerušení dodávky elektrické energie dne 28.5.2009
04.05.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.j. Výst.3464/2009/Růž - rozhodnutí o umístění stavby, vrtaná studna a vodovod ze studny do rekreačního objektu č.ev. 44 v Klenovicích na pozemku parc. č. 2022/7 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Ing. Petr Hejna a Kateřina Hejnová
29.04.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ - vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) v katastrálním území Klenovice u Soběslavi
29.04.2009 Přerušení dodávky elektrické energie dne 25.5.2009
29.04.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2009
28.04.2009 Pouť
28.04.2009 Stavění máje, pálení čarodějnic
28.04.2009 Přerušení dodávky elektrické energie dne 18.5.2009
27.04.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 4/2009
23.04.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 23.4.2009
21.04.2009 Změna termínu svozu tuhého domovního odpadu od 4.5.2009 do 2.10.2009
20.04.2009 Změna počtu obyvatel obce z 602 na 603 (nový občan)
20.04.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2008
15.04.2009 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 24.4.2009
15.04.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ - změna stavby před jejím dokončením č. Výst./944/2009/Pri v územním řízení - novostavba rodinného domu - změna druhu vytápění - nově umístěné Tepelné čerpadlo - systém plošný zemní kolektor o velikosti - délce 280 m na pozemku parc. č. 2122/3, 2122/68, 2122/69, 2122/89, 2122/91 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Petra Jináčková
14.04.2009 Přerušení dodávky elektrické energie dne 29.4.2009
10.04.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 4/2009 - ED České Budějovice
10.04.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader VYHLÁŠKA o vyměření daně z nemovitostí na rok 2009
08.04.2009 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků
08.04.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení č. 2/2009 Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel
06.04.2009 Změna počtu obyvatel obce z 601 na 602 (narození)
06.04.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - zahájení řízení o jednoduché pozemkové úpravě v k.ú. Doubí nad Lužnicí a Klenovice u Soběslavi dnem 21. dubna 2009
01.04.2009 Rozvaha obce Klenovice k 31.3.2009
01.04.2009 Čerpání a plnění rozpočtu obce Klenovice k 31.3.2009
31.03.2009 Rozpočet obce Klenovice na rok 2009 po 3. rozpočtové změně
31.03.2009 3. rozpočtová změna v roce 2009
30.03.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 3/2009
30.03.2009 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků
30.03.2009 Z tisku - Táborský deník (Černá kronika) ze dne 26.3.2009
30.03.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 7.4.2009
25.03.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Vrtaná studna a vodovod ze studny do rekreačního objektu č.ev. 44 v Klenovicích na pozemku parc.č. 2022/7 v katastrálním území Klenovice u Soběslav, Ing. Petr Hejna a Kateřina Hejnová
23.03.2009 Změna provozní doby separačního dvora od 1.4.2009
16.03.2009 Změna počtu obyvatel obce z 597 na 601 (noví občané)
16.03.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - zahájení řízení o jednoduché pozemkové úpravě v k.ú. Roudná nad Lužnicí a Klenovice u Soběslavi
11.03.2009 Změna počtu obyvatel obce z 596 na 597 (nový občan)
09.03.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ č. Výst./13329/2008/Pri, rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení - Přístavba restaurace v obci Klenovice, Klenovice č.p. 126, na pozemku st. p. 184, parc. č. 59/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi
06.03.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 3/2009 - ED České Budějovice
04.03.2009 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 5. a 6. června 2009
04.03.2009 Oznámení o minimálním počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 5. a 6. června 2009
27.02.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 10.3.2009
25.02.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 2/2009
25.02.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2009
23.02.2009 Informace dle zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění (novelizováno)
23.02.2009 Elektronická podatelna (novelizováno)
20.02.2009 Cena vodného pro období od 1.4.2009 do 31.3.2010
20.02.2009 Rozpočet obce Klenovice na rok 2009 po 2. rozpočtové změně
20.02.2009 2. rozpočtová změna v roce 2009
18.02.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ, Územní rozhodnutí č.j. Výst.11425/2008/Pri - rozhodnutí o umístění stavby Klenovice - kabel NN p. Turín č.st. SB-5108-072 na pozemku parc.č. 2122/7, 2122/93 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi
16.02.2009 Změna počtu obyvatel obce z 594 na 596 (noví občané)
13.02.2009 Změna počtu obyvatel obce z 595 na 594 (úmrtí)
11.02.2009 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 20.2.2009
11.02.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ, Územní rozhodnutí č.j. Výst.12993/2008/Růž - rozhodnutí o umístění stavby - novostavba rekreačního domu, přístřešek pro stání osobního automobilu, sklad zahradního nářadí, elektropřípojka z přípojkové skříně na hranici pozemku, kopaná studna a vodovod ze studny do objektu, kanalizační přípojka splaškové kanalizace do jímky na vyvážení, jímka na vyvážení a oplocení pozemku v Klenovicích na pozemcích parc.č. 2157/2 a parc.č. 2168/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Zdeněk Koukal a Radka Koukalová
11.02.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Novostavba rodinného domu - změna druhu vytápění: Tepelné čerpadlo - systém plošný zemní kolektor o velikosti 280 m na pozemku parc.č. 2122/68, 2122/69, 2122/70 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Petra Jináčková
04.02.2009 Změna počtu obyvatel obce z 596 na 595 (stěhování z obce)
02.02.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader USNESENÍ Okresního soudu v Táboře - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA, předmět dražby: nemovitost parc.č. 2122/29 o výměře 1.159 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi
02.02.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, Přístavba restaurace v obci Klenovice, Klenovice č.p. 126 na pozemku st. p. 184, parc. č. 59/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Obec Klenovice
02.02.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace Finančního úřadu v Soběslavi ke změnám v daňových zákonech - daň z příjmů
02.02.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace Finančního úřadu v Soběslavi ke změnám v daňových zákonech - daň z nemovitostí
02.02.2009 Změna počtu obyvatel obce z 595 na 596 (nový občan)
02.02.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 2/2009 - ED České Budějovice
28.01.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 1/2009
26.01.2009 Změna počtu obyvatel obce z 594 na 595 (narození)
23.01.2009 Komplexní pozemková úprava - informace z kontrolního dne
22.01.2009 Výpočet poplatků
21.01.2009 Zápis do prvních tříd pro školní rok 2009/2010 - Základní škola Soběslav, Komenského ul. 20/I
21.01.2009 Dětský karneval dne 7.3.2009
21.01.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 20.1.2009
19.01.2009 Sedmý sousedský bál dne 27.2.2009
19.01.2009 Z tisku - Táborský deník ze dne 15.1.2009
19.01.2009 Informace dle zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění (aktualizace)
15.01.2009 Koupě pozemků od ÚZSVM určených k zástavbě rodinnými domy
15.01.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 27.1.2009
12.01.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ, ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ, novostavba rekreačního domu, přístřešek pro stání osobního automobilu, sklad zahradního nářadí, elektropřípojka z přípojkové skříně na hranici pozemku, vrtaná studna a vodovod ze studny do objektu, kanalizační přípojka splaškové kanalizace do jímky na vyvážení a oplocení pozemku v Klenovicích na pozemcích parc.č. 2157/2 a parc.č. 2168/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Zdeněk Koukal a Radka Koukalová
12.01.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader ROZHODNUTÍ č.j. 7848/2008, rozhodnutí o umístění stavby - přístavba a stavební úpravy stávajícího hospodářského stavení, novostavba garáže, přístřešku na nářadí a přístřešku na zahradní nábytek, zpevněné plochy, elektrická přípojka z přípojkové skříně na hranici pozemku, vrtaná studna a vodovod ze studny do objektu, kanalizační přípojka splaškové kanalizace přes domovní ČOV do stávající kanalizace, kanalizační přípojka dešťové kanalizace do akumulační jímky a oplocení pozemku v Klenovicích na pozemcích st.p. 48/1, parc.č. 2393 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Ing. Tomáš Nebuský a Milena Nebuská
12.01.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader OZNÁMENÍ, ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ, Klenovice - Kabel NN p. Turín č.st.SB-5108-072 na pozemku parc.č. 2122/7, 2122/93 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi
07.01.2009 Rozvaha obce Klenovice k 31.12.2008
07.01.2009 Zápis do prvních tříd pro školní rok 2009/2010 - Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50/II, 392 01 Soběslav
07.01.2009 Rozpočet obce Klenovice na rok 2009 po 1. rozpočtové změně
07.01.2009 1. rozpočtová změna v roce 2009
07.01.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2009
07.01.2009 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2008
06.01.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 1/2009 - ED České Budějovice
06.01.2009 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Změny v dani z nemovitostí od 1. 1. 2009
02.01.2009 Čerpání a plnění rozpočtu obce Klenovice k 31.12.2008

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek