KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Starší zveřejněné novinky -> Novinky z roku 2010

Novinky z roku 2010


31.12.2010 Změna počtu obyvatel obce z 614 na 612
31.12.2010 Informace dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
22.12.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 2/2010
22.12.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace o údajích k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2011 pro obec Klenovice
20.12.2010 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 28.12.2010
20.12.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 12/2010
20.12.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Územní rozhodnutí č.j. MS/28078/2010 - Garážový přístřešek na pozemku parc.č. 438/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi + Rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba rodinného domu o 1 bytové jednotce vč. garážového přístřešku, zpevněných ploch, bazénu a napojení na technické sítě na pozemcích parc.č. 438/1, st.p. 132 a parc.č. 2418/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Petr Mihal a Kateřina Šitlerová
15.12.2010 Poplatky v roce 2011
15.12.2010 Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
15.12.2010 Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze vstupného
15.12.2010 Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
15.12.2010 Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
15.12.2010 Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů
15.12.2010 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 4/2003, o místních poplatcích
14.12.2010 Schválený rozpočet obce Klenovice na rok 2011
14.12.2010 Rozpočet obce Klenovice na rok 2010 po 13. rozpočtové změně
14.12.2010 13. rozpočtová změna v roce 2010
14.12.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Stavební úprava přechodů a chodníků v Klenovicích (přes a podél silnice I/3)
13.12.2010 Z tisku - Táborský deník ze dne 10.12.2010
10.12.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Rekonstrukce místní komunikace parc.č. 381/4 v Klenovicích (včetně nového chodníku) na pozemku parc. č. 381/4, 2420/13, 361/3 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi
10.12.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 21.12.2010
08.12.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o odvolání Obce Klenovice ve věci: Novostavba rodinného domu o 1 bytové jednotce, vrtaná studna + vodovod, jímka na vyvážení, vsakovací jáma dešťové vody, elektropřípojka z elektroměrného pilíře, dílna + stání pro dva automobily a zpevněné plochy, na pozemcích p.č. 387 a 388 v k.ú. Klenovice, Kristýna Severová
08.12.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 12/2010 - europe direct České Budějovice
06.12.2010 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 14.12.2010
04.12.2010 Rozsvícení vánočního stromu
04.12.2010 Mikulášská nadílka
29.11.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 11/2010
29.11.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Dražební vyhláška - předmět dražby rodinný dům v Klenovicích
29.11.2010 Rozpočet obce Klenovice na rok 2010 po 12. rozpočtové změně
29.11.2010 12. rozpočtová změna v roce 2010
27.11.2010 Z tisku - Táborský deník ze dne 26.11.2010
26.11.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu DSO SOBĚSLAVSKO na rok 2011
24.11.2010 Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2011
24.11.2010 Přerušení dodávky elektrické energie dne 9.12.2010, chaty okolo Lužnice pod skládkou
22.11.2010 Z tisku - Táborský deník ze dne 22.11.2010
22.11.2010 Nově pořízené knihy do knihovny dne 22.11.2010
22.11.2010 Změna počtu obyvatel obce z 617 na 614
20.11.2010 Z tisku - Táborský deník ze dne 20.11.2010
18.11.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu Svazku obcí TDO Lužnice na rok 2011
15.11.2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 1/2010
15.11.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení řízení o povolení výjimky s územním řízením, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Novostavba rodinného domu o 1 bytové jednotce vč. garážového přístřešku, zpevněných ploch, bazénu, oplocení a napojení na technické sítě na pozemcích st. p. 132, parc. č. 438/1 a parc.č. 2418/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Petr Mihal a Kateřina Šitlerová
15.11.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí č.j. MS/25375/2010 o umístění stavby - Hobby dílna a přístřešek - doplňková stavba k rodinnému domu č.p. 16 v Klenovicích na pozemku parc.č. 2480 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Renata Smolíková a Václav Smolík
15.11.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 11/2010 - europe direct České Budějovice
12.11.2010 Informace z ustavujícho zasedání zastupitelstva obce
12.11.2010 Rozpočet obce Klenovice na rok 2010 po 11. rozpočtové změně
12.11.2010 11. rozpočtová změna v roce 2010
10.11.2010 Informace dle zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění (novelizováno)
10.11.2010 Elektronická podatelna (novelizováno)
10.11.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Seznámení s podklady rozhodnutí - Novostavba rodinného domu o 1 bytové jednotce, vrtaná studna + vodovod, jímka na vyvážení, vsakovací jáma dešťové vody, elektropřípojka z elektroměrného pilíře, dílna + stání pro dva automobily a zpevněné plochy, na pozemcích p.č. 387 a 388 v k.ú. Klenovice, Kristýna Severová
07.11.2010 Setkání s důchodci dne 6.11.2010
06.11.2010 Z tisku - Táborský deník ze dne 4.11.2010
05.11.2010 Přerušení dodávky elektrické energie dne 22.11.2010, Klenovice - Ovčín
05.11.2010 Přerušení dodávky elektrické energie dne 22.11.2010, Klenovice u E55
03.11.2010 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Klenovice
02.11.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Územní rozhodnutí č. Výst.20769/2010/Pří - rozhodnutí o umístění stavby Prodloužení kanalizačního řadu v obci Roudná, Obec Roudná
27.10.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 10/2010
25.10.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace
23.10.2010 Volby do Senátu Parlamentu České republiky - 2. kolo
23.10.2010 Setkání s důchodci dne 6.11.2010
23.10.2010 Změna provozní doby separačního dvora
21.10.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 10/2010 - europe direct České Budějovice
21.10.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 2.11.2010
20.10.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2010
20.10.2010 Změna počtu obyvatel obce z 620 na 617
18.10.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Klenovice u Soběslavi včetně rozšířeného obvodu v katastrálním území Soběslav, obec Soběslav a v katastrálním území Rybova Lhota, obec Skalice
16.10.2010 Volby do zastupitelstva obce Klenovice
16.10.2010 Volby do Senátu Parlamentu České republiky - 1. kolo
16.10.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
14.10.2010 Rozpočet obce Klenovice na rok 2010 po 10. rozpočtové změně
14.10.2010 10. rozpočtová změna v roce 2010
13.10.2010 Změna počtu obyvatel obce z 619 na 620 (narození)
11.10.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Hobby dílna a přístřešek - doplňková stavba k rodinnému domu č.p. 16 v Klenovicích na pozemku parc.č. 2480 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Renata Smolíková a Václav Smolík
10.10.2010 Z tisku - Táborský deník ze dne 7.10.2010
08.10.2010 Změna počtu obyvatel obce z 620 na 619
06.10.2010 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 14.10.2010
01.10.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Upozornění MěÚ Soběslav - výměna řidičských průkazů
01.10.2010 Rozvaha obce Klenovice k 30.9.2010
01.10.2010 Čerpání a plnění rozpočtu obce Klenovice k 30.9.2010
29.09.2010 Rozpočet obce Klenovice na rok 2010 po 9. rozpočtové změně
29.09.2010 9. rozpočtová změna v roce 2010
27.09.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 9/2010
22.09.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Úprava rozpočtu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO na rok 2010
22.09.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2010
22.09.2010 Oprava chodníku
21.09.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Prodloužení kanalizačního řadu v obci Roudná, Obec Roudná
20.09.2010 Změna provozní doby separačního dvora
16.09.2010 Rozpočet obce Klenovice na rok 2010 po 8. rozpočtové změně
16.09.2010 8. rozpočtová změna v roce 2010
15.09.2010 Změna počtu obyvatel obce z 619 na 620
15.09.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 9/2010 - europe direct České Budějovice
13.09.2010 Změna počtu obyvatel obce z 617 na 619
13.09.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o zrušení Odloučeného pracoviště Pozemkového fondu ČR Tábor
10.09.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 21.9.2010
08.09.2010 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 16.9.2010
08.09.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba rodinného domu o 1 bytové jednotce, vrtaná studna + vodovod, jímka na vyvážení, vsakovací jáma dešťové vody, elektropřípojka z elektroměrného pilíře, dílna + stání pro dva automobily a zpevněné plochy, Klenovice na pozemcích parc. č. 387 a parc.č. 388 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Kristýna Severová
08.09.2010 Oznámení o době a místu konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 15. a 16. října 2010 (1. kolo), eventuálně 22. a 23. října 2010 (2. kolo)
08.09.2010 Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce Klenovice konané ve dnech 15. a 16. října 2010
02.09.2010 Sběrné hnízdo na třídění odpadů
30.08.2010 Oznámení o vrácení dokumentace Posuzování vlivů záměru 'V406/V407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400 kV' na životní prostředí k doplnění
23.08.2010 Pozvánka na Loučení s prázdninami dne 26.8.2010
23.08.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 8/2010
23.08.2010 Z tisku - Táborský deník ze dne 21.8.2010
23.08.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - veřejné projednávání návrhu zadání územního plánu Klenovice
17.08.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader USNESENÍ Exekutorského úřadu Tábor - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA, předmět dražby: spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na pozemku p.č. 1554/8 v katastrálním území Zvěrotice, výměra celého pozemku 487 m2, povinný: Josef Veselý
16.08.2010 Záměr Obce Klenovice směnit pozemky
14.08.2010 Změna počtu obyvatel obce z 618 na 617
12.08.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2010
11.08.2010 Z tisku - Táborský deník ze dne 11.8.2010
11.08.2010 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků - volby do zastupitelstva obce Klenovice konané ve dnech 15. a 16. října 2010
05.08.2010 Rozpočet obce Klenovice na rok 2010 po 7. rozpočtové změně
05.08.2010 7. rozpočtová změna v roce 2010
28.07.2010 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 5.8.2010
28.07.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 7/2010
28.07.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Novostavba rodinného domu o 1 bytové jednotce, vrtaná studna + vodovod, jímka na vyvážení, vsakovací jáma dešťové vody, elektropřípojka z elektroměrného pilíře, dílna + stání pro dva automobily a zpevněné plochy Klenovice na pozemcích parc. č. 387, 388 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Kristýna Severová
27.07.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) - odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení
24.07.2010 Z tisku - Táborský deník ze dne 22.7.2010
22.07.2010 Informace dle zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění (novelizováno)
17.07.2010 Kubešova Soběslav v Klenovicích v roce 2010
12.07.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 7/2010 - europe direct České Budějovice
09.07.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2010
07.07.2010 Vítání občánků dne 2.7.2010
07.07.2010 Změna počtu obyvatel obce z 616 na 618
01.07.2010 Rozvaha obce Klenovice k 30.6.2010
01.07.2010 Čerpání a plnění rozpočtu obce Klenovice k 30.6.2010
30.06.2010 Nově pořízené knihy do knihovny dne 30.6.2010
30.06.2010 Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Klenovice na další volební období 2010-2014
29.06.2010 Rozpočet obce Klenovice na rok 2010 po 6. rozpočtové změně
29.06.2010 6. rozpočtová změna v roce 2010
28.06.2010 Z tisku - Táborský deník ze dne 28.6.2010
28.06.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - stočné, Obec Klenovice
25.06.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - vodné, ČEVAK a.s.
25.06.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 6/2010
24.06.2010 Zájezd na divadelní představení dne 13.8.2010
24.06.2010 Vítání nových občánků dne 2.7.2010
24.06.2010 Pohár za vysvědčení dne 30.6.2010
23.06.2010 Změna počtu obyvatel obce z 614 na 616
23.06.2010 Očkování psů dne 30.6.2010
21.06.2010 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 29.6.2010
17.06.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 6/2010 - europe direct České Budějovice
16.06.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení č. 1/2010 Rady města Soběslavi - záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
14.06.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o změně pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba rodinného domu vč. zpevněných ploch a napojení na technické sítě (dále jen 'stavba') na pozemcích st. p. 9, parc.č. 165/3 a parc.č. 2419/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Jan Kaprál a Alexandra Vávrová
10.06.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 22.6.2010
09.06.2010 Změna počtu obyvatel obce z 612 na 614
07.06.2010 Den dětí - 6.6.2010
31.05.2010 Rozpočet obce Klenovice na rok 2010 po 5. rozpočtové změně
31.05.2010 5. rozpočtová změna v roce 2010
29.05.2010 Výsledek voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010 v okrsku Klenovice
26.05.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 5/2010
26.05.2010 Separační dvůr - změna provozní doby
26.05.2010 Oznámení o možnosti nahlédnutí do dokumentace vlivů záměru 'V406/V407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400 kV' na životní prostředí
24.05.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - Kolna-doplňková stavba k rodinnému domu č.p. 194 v Klenovicích na pozemku parc. č. 2122/17 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Jan Pehe
13.05.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 25.5.2010
12.05.2010 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků
10.05.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - změna stavby, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Novostavba rodinného domu vč. zpevněných ploch a napojení na technické sítě Klenovice na pozemcích st. p. 9, parc.č. 165/3 a parc.č. 2419/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Jan Kaprál, Alexandra Vávrová
07.05.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2010
07.05.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nabídka provedení rozboru vody se sezónní slevou 25%
05.05.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 5/2010 - europe direct České Budějovice
05.05.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí TDO Lužnice za rok 2009
03.05.2010 Z tisku - Táborský deník ze dne 3.5.2010
27.04.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Závěrečný účet obce Klenovice za rok 2009
27.04.2010 Rozpočet obce Klenovice na rok 2010 po 4. rozpočtové změně
27.04.2010 4. rozpočtová změna v roce 2010
26.04.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 4/2010
21.04.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2010
20.04.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO za rok 2009
20.04.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Tábor - oznámení o vystavení zpracovaného návrhu komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) v katastrálním území Klenovice u Soběslavi včetně rozšířeného obvodu v k.ú. Soběslav a Rybova Lhota
19.04.2010 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 27.4.2010
19.04.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Kolna, doplňková stavba k rodinnému domu č.p. 194 v Klenovicích na pozemku parc.č. 2122/17 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Jan Pehe
16.04.2010 Změna počtu obyvatel obce z 611 na 612 (narození)
16.04.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 27.4.2010
14.04.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Ukončení analogového televizního vysílání dne 30.6.2010
14.04.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení 1/2010 Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj: mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel
09.04.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 4/2010 - europe direct České Budějovice
07.04.2010 Rozvaha obce Klenovice k 31.3.2010
07.04.2010 Čerpání a plnění rozpočtu obce Klenovice k 31.3.2010
07.04.2010 Nově pořízené knihy do knihovny dne 7.4.2010
07.04.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Tábor - usnesení o ustanovení opatrovníka za dědice, kteří dosud nejsou známi, po zemřelé Kateřině Bláhové, adresa Klenovice č.p. 58, kterým je Obec Klenovice
07.04.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Tábor - usnesení o ustanovení opatrovníka, pro Ing. Thomase Charla Janouska, identifikátor 440210, kterým je Obec Klenovice
07.04.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Tábor - usnesení o ustanovení opatrovníka za dědice, kteří dosud nejsou známi, po zemřelé Kateřině Brtové, adresa Skalice - Rybova Lhota, kterým je Obec Klenovice
07.04.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Tábor - usnesení o ustanovení opatrovníka za dědice, kteří dosud nejsou známi, po zemřelém Františku Brtovi, adresa Skalice - Rybova Lhota, kterým je Obec Klenovice
07.04.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Tábor - rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, k dotčeným pozemkům pro katastrální území Myslkovice a Klenovice u Soběslavi, obec Myslkovice a Klenovice
31.03.2010 Změna počtu obyvatel obce z 610 na 611
29.03.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 3/2010
26.03.2010 Změna provozní doby separačního dvora od 31.3.2010
26.03.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Tábor - rozhodnutí o schválení návrhu jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) pro katastrální území Myslkovice a Klenovice u Soběslavi
22.03.2010 Z tisku - Táborský deník ze dne 22.3.2010
22.03.2010 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 28. a 29. května 2010
22.03.2010 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. a 29. května 2010
22.03.2010 Návrh Závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2010
15.03.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2010
09.03.2010 Změna počtu obyvatel obce z 609 na 610 (narození)
09.03.2010 Dětský karneval dne 6.3.2010
09.03.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Tábor - rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, přechodu zástavního práva zákonného, předkupního a omezení dispozičních práv k dotčeným pozemkům pro katastrální území Roudná nad Lužnicí a Klenovice u Soběslavi
05.03.2010 Rozpočet obce Klenovice na rok 2010 po 3. rozpočtové změně
05.03.2010 3. rozpočtová změna v roce 2010
04.03.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 16.3.2010
02.03.2010 Změna počtu obyvatel obce z 608 na 609 (narození)
02.03.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Rozhodnutí, Stavební povolení pro stavbu 'Dálnice D3, stavba 0307 A Tábor - Soběslav, km 91,720 - km 95,420'
01.03.2010 Upozornění na splatnost poplatků dne 15.3.2010 (trvale bydlící)
01.03.2010 Osmý sousedský bál dne 6.3.2010
01.03.2010 Dětský karneval dne 6.3.2010
01.03.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 3/2010 - europe direct České Budějovice
24.02.2010 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 5.3.2010
24.02.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 2/2010
23.02.2010 Změna počtu obyvatel obce z 607 na 608 (narození)
22.02.2010 Z tisku - Táborský deník ze dne 22.2.2010
16.02.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Tábor o vystavení souhrnné bilance a zpracovaného návrhu jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Myslkovice a Klenovice u Soběslavi
15.02.2010 Informace dle zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění (novelizováno)
15.02.2010 Elektronická podatelna (novelizováno)
08.02.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výzva k povinné výměně řidičských průkazů
08.02.2010 Reportáž z Klenovic v regionální televizi RTA Jižní Čechy dne 5.2.2010
03.02.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o uložení písemnosti - Karel Pávek, nar. 1944
01.02.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - Zahradní domek a dřevník, doplňkové stavby k rodinnému domu č.p. 228 v Klenovicích na pozemku parc.č. 2122/62 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Lucie Ručková a Michal Ručka
01.02.2010 Z tisku - Soběslavská hláska - únor 2010
01.02.2010 Z tisku - Táborský deník ze dne 25.1.2010
27.01.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 1/2010
25.01.2010 Reportáž z Klenovic v regionální televizi RTA Jižní Čechy dne 22.1.2010
23.01.2010 Změna počtu obyvatel obce z 608 na 607
21.01.2010 Změna počtu obyvatel obce z 606 na 608
20.01.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení stavebního řízení - povolení stavby: „Dálnice D3, stavba 0307 A Tábor - Soběslav, km 91,720 - km 95,420“
18.01.2010 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 26.1.2010
14.01.2010 Z tisku - Táborský deník ze dne 13.1.2010
06.01.2010 Z tisku - Táborský deník ze dne 5.1.2010
06.01.2010 Zápis do prvních tříd pro školní rok 2010/2011 - Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50/II, 392 01 Soběslav
05.01.2010 Rozpočet obce Klenovice na rok 2010 po 2. rozpočtové změně
05.01.2010 2. rozpočtová změna v roce 2010
04.01.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 11/2009
04.01.2010 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2009
03.01.2010 Rozvaha obce Klenovice k 31.12.2009
03.01.2010 Čerpání a plnění rozpočtu obce Klenovice k 31.12.2009

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek