KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Starší zveřejněné novinky -> Novinky z roku 2011

Novinky z roku 2011


30.12.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 12/2011
27.12.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace pro poplatníky daně z nemovitostí od roku 2012
27.12.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace o údajích k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2012 pro obec Klenovice
23.12.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - územní opatření o stavební uzávěře Klenovice
22.12.2011 Schválený rozpočet obce Klenovice na rok 2012
22.12.2011 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2011 ke dni 22.12.2011
22.12.2011 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2011 ze dne 22.12.2011
21.12.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 12/2011
14.12.2011 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 22.12.2011
12.12.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o povolení - Novostavba garáže na pozemku parc.č. 2122/22 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, Rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba rodinného domu a garáže, zpevněné plochy, domovní ČOV, napojení na technické sítě a oplocení pozemku na pozemcích parc. č. 2122/21, 2122/22, 2122/23, 2418/1 a 2418/3 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, žadatel: Jana Janečková
12.12.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 20.12.2011
07.12.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 11/2011
05.12.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 12/2011 - europe direct České Budějovice
05.12.2011 Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2012
30.11.2011 Stručné info ze zasedání zastupitelstva obce dne 29.11.2011
29.11.2011 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
29.11.2011 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2011 ke dni 29.11.2011
29.11.2011 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2011 ze dne 29.11.2011
28.11.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 11/2011
24.11.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozpočtový výhled Svazku obcí SOBĚSLAVSKO do roku 2015
24.11.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu DSO SOBĚSLAVSKO na rok 2012
21.11.2011 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 29.11.2011
21.11.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o výběrovém řízení čís. C/169/2011 - prodej pozemku parc.č. 3487 v k.ú. Klenovice u Soběslavi
21.11.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Novostavba rodinného domu o 1 bytové jednotce, vrtaná studna + vodovod, jímka na vyvážení, vsakovací jáma na dešťové vody, elektropřípojka z elektroměrného pilíře, dílna + stání pro dva automobily a zpevněné plochy na pozemcích p.č. 387 a 388 v k.ú. Klenovice u Soběslavi, stavebník: Kristýna Severová
16.11.2011 Nově pořízené knihy do knihovny dne 16.11.2011
14.11.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu Svazku obcí TDO Lužnice na rok 2012
09.11.2011 Přerušení dodávky elektrické energie dne 24. 11. 2011, oblast Pod Svákovem čp 62 a čp 63 + chatová oblast u Hronovského lesíka
05.11.2011 Z tisku - Táborský deník ze dne 4.11.2011
03.11.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 11/2011 - europe direct České Budějovice
02.11.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 10/2011
02.11.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení řízení o povolení výjimky s územním řízením, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Novostavba rodinného domu a garáže, zpevněné plochy, domovní ČOV, napojení na technické sítě a oplocení pozemku na pozemcích parc. č. 2122/21, 2122/22, 2122/23, 2418/1, 2418/3 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, žadatelka: Jana Janečková
31.10.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu územního opatření o stavební uzávěře Klenovice,
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Územní opatření o stavební uzávěře Klenovice,
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Mapový podklad s vyznačeným územím, pro které platí stavební uzávěra
27.10.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí - Novostavba rodinného domu o jedné bytové jednotce na pozemku p.č. 387 a 388 v k.ú. Klenovice u Soběslavi
27.10.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 8.11.2011
26.10.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 10/2011
26.10.2011 Modelování z marcipánu pro menší děti dne 19.11.2011
26.10.2011 Loutkové divadlo dne 6.11.2011
26.10.2011 Setkání s důchodci dne 5.11.2011
20.10.2011 Elektronická podatelna (novelizováno)
18.10.2011 Změna provozní doby sběrného místa na odpady
18.10.2011 Přerušení dodávky elektrické energie dne 2. 11. 2011, část obce u E55 od čp.76 celá pravá strana, včetně chatové oblasti Brousek
17.10.2011 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 25.10.2011
12.10.2011 Změna počtu obyvatel obce ze 617 na 619
11.10.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 10/2011 - europe direct České Budějovice
07.10.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Územní rozhodnutí č. Výst.19688/2011/Pří - Rozhodnutí o umístění stavby oplocení sběrného dvora Klenovice - rozšíření na pozemku parc. č. 1312/1, 1312/20 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, žadatel: obec Klenovice
07.10.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 9/2011
03.10.2011 Výkazy obce k 30.9.2011: Čerpání a plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty
03.10.2011 Změna počtu obyvatel obce z 616 na 617
29.09.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 9/2011
29.09.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Novostavba hasičské zbrojnice pro Obec Klenovice, stavebník: obec Klenovice
27.09.2011 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2011 ke dni 27.9.2011
27.09.2011 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2011 ze dne 27.9.2011
26.09.2011 Změna provozní doby sběrného místa na odpady
23.09.2011 Nový územní plán obce - publicita
19.09.2011 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 27.9.2011
14.09.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejich obsahu a místě zveřejnění dokumentace
12.09.2011 Změna počtu obyvatel obce ze 615 na 616
07.09.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 9/2011 - europe direct České Budějovice
05.09.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - oplocení recyklačního dvora Klenovice - rozšíření stávajícího recyklačního dvora na pozemku parc. č. 1312/1, 1312/20 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, žadatel: Obec Klenovice
02.09.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Pozvánka na Den otevřených dveří ve středu 7. 9. 2011 u příležitosti 10. výročí vzniku Krajského úřadu Jihočeského kraje
01.09.2011 Změna počtu obyvatel obce ze 616 na 615
01.09.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 13.9.2011
31.08.2011 Přerušení dodávky elektrické energie dne 15.9.2011, celá obec Klenovice
30.08.2011 Změna počtu obyvatel obce ze 614 na 616
29.08.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 8/2011
26.08.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 8/2011
26.08.2011 Přerušení dodávky elektrické energie dne 12.9.2011, část ulice souběžně s E55 u TS RD
25.08.2011 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2011 ke dni 25.8.2011
25.08.2011 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2011 ze dne 25.8.2011
23.08.2011 Přerušení dodávky elektrické energie dne 13.9.2011, oblast Ovčín - Veselka + u mostu
22.08.2011 Změna počtu obyvatel obce ze 613 na 614 (narození dne 7.8.2011)
15.08.2011 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 25.8.2011
15.08.2011 Nově pořízené knihy do knihovny dne 11.8.2011
09.08.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Pozvánka na slavnostní otevření nové zoologické zahrady v Táboře-Větrovech dne 27.8.2011
08.08.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Závěr zjišťovacího řízení - Rekultivace skládky Klenovice II, 1 etapa
02.08.2011 Změna počtu obyvatel obce ze 615 na 613
28.07.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 9.8.2011
27.07.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 7/2011
27.07.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Rozhodnutí Pozemkového úřadu Tábor o výměně nebo přechodu vlastnických práv, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, obec Klenovice, včetně rozšířeného obvodu v katastrálním území Soběslav, obec Soběslav a v katastrálním území Rybova Lhota, obec Skalice
27.07.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace o vyvěšení rozhodnutí Pozemkového úřadu Tábor o výměně nebo přechodu vlastnických práv, popř. o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům týkající se komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klenovice u Soběslavi, včetně rozšířeného obvodu v k.ú. Soběslav a v k.ú. Rybova Lhota
25.07.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba rodinného domu o 1 bytové jednotce, vrtaná studna + vodovod, jímka na vyvážení, vsakovací jáma na dešťové vody, elektropřípojka z elektroměrného pilíře, dílna + stání pro dva automobily a zpevněné plochy v Klenovicích na pozemcích parc. č. 387 a parc.č. 388 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Kristýna Severová
25.07.2011 Z tisku - Táborský deník ze dne 25.7.2011
20.07.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 7/2011
18.07.2011 Změna počtu obyvatel obce ze 613 na 615
15.07.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) - odstranění nebo ořez stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení
13.07.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího záměru zařazeného do kategorie II, záměr: „Rekultivace skládky Klenovice II, 1 etapa“
13.07.2011 Z tisku - Táborský deník ze dne 13.7.2011
12.07.2011 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2011 ke dni 12.7.2011
12.07.2011 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2011 ze dne 12.7.2011
11.07.2011 Přerušení dodávky elektrické energie dne 29.7.2011, samoty a chaty Svákov u řeky Lužnice
04.07.2011 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 12.7.2011
04.07.2011 Informace dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
01.07.2011 Výkazy obce k 30.6.2011: Čerpání a plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty
01.07.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 7/2011 - europe direct České Budějovice
28.06.2011 Zájezd na divadelní představení dne 22.7.2011
28.06.2011 Pohár za vysvědčení dne 30.6.2011
27.06.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 6/2011
24.06.2011 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků
24.06.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro rok 2010 - vodné, ČEVAK a.s.
22.06.2011 ROZHODNUTÍ Veřejnou vyhláškou - změna v síti místních komunikacích
20.06.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Pozvánka na oslavu 50. výročí založení Tělovýchovné jednoty DYNAMO Roudná dne 25.6.2011
17.06.2011 Očkování psů dne 23.6.2011
17.06.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 28.6.2011
09.06.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2011
08.06.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o pokračování územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Novostavba rodinného domu o 1 bytové jednotce, vrtaná studna + vodovod, jímka na vyvážení, vsakovací jáma na dešťové vody, elektropřípojka z elektroměrného pilíře, dílna + stání pro dva automobily a zpevněné plochy v Klenovicích na pozemcích parc. č. 387 a parc.č. 388 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Kristýna Severová
06.06.2011 Veřejná vyhláška - Uvědomění o zahájení řízení o změnách v síti místních komunikacích
06.06.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 6/2011 - europe direct České Budějovice
01.06.2011 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2011 ke dni 1.6.2011
01.06.2011 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2011 ze dne 1.6.2011
26.05.2011 Promítání filmů ke Dni dětí dne 4.6.2011
25.05.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 5/2011
25.03.2011 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 1.6.2011
23.05.2011 Změna počtu obyvatel obce z 612 na 613 (narození dne 17.5.2011)
20.05.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 31.5.2011
18.05.2011 Změna počtu obyvatel obce z 611 na 612 (narození dne 5.5.2011)
18.05.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro rok 2010 - stočné, Příjemce stočného, vlastník a provozovatel kanalizace: Obec Klenovice
13.05.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - záměr „V406/V407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400 kV“,
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha č. 1 ke stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - záměr „V406/V407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400 kV“
11.05.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO za rok 2010
05.05.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 5/2011 - europe direct České Budějovice
27.04.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 4/2011
20.04.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace Finančního úřadu Soběslav k dani z nemovitostí na rok 2011
11.04.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 19.4.2011
07.04.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí TDO Lužnice za rok 2010
06.04.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 4/2011 - europe direct České Budějovice
04.04.2011 Výkazy obce k 31.3.2011: Čerpání a plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty
01.04.2011 Změna počtu obyvatel obce z 609 na 611
30.03.2011 Změna počtu obyvatel obce z 608 na 609
28.03.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 3/2011
28.03.2011 Loutkové představení pro děti dne 2.4.2011
24.03.2011 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2011 ke dni 24.3.2011
24.03.2011 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2011 ze dne 24.3.2011
23.03.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2011
22.03.2011 Změna provozní doby sběrného místa na odpady od 30.3.2011
21.03.2011 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2011 ke dni 21.3.2011
21.03.2011 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2011 ze dne 21.3.2011
14.03.2011 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 21.3.2011
11.03.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 22.3.2011
09.03.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2011
09.03.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 3/2011 - europe direct České Budějovice
08.03.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - vodovod a kanalizace pro 6 RD Klenovice na pozemku parc. č. 23, 36/2, 2116, 2117/1, 2415/11, 2424/1, 2445, 2478, p. p. k. 82, 97, 2119/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, žadatel: Obec Klenovice
04.03.2011 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (sčítací obvody a sčítací komisaři)
03.03.2011 Změna počtu obyvatel obce z 606 na 608
03.03.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - sklad zahradního nářadí a domácí dílny u domu čp. 219 - doplňková stavba k rodinnému domu č.p. 219 v Klenovicích na pozemku parc.č. 400/5 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Monika Sosnová
03.03.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - povolení ke zřízení vodních děl v rámci akce s názvem „Dálnice D3 - stavba 0307A Tábor - Soběslav - vodohospodářské objekty řady 300“, investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader příloha k Rozhodnutí
01.03.2011 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2011 ke dni 1.3.2011
01.03.2011 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2011 ze dne 1.3.2011
01.03.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Závěrečný účet obce Klenovice za rok 2010
01.03.2011 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (oznámení ČSÚ)
01.03.2011 Změna počtu obyvatel obce z 612 na 606
28.02.2011 Z tisku - Táborský deník ze dne 28.2.2011
23.02.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 2/2011
21.02.2011 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 1.3.2011
18.02.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Dražební vyhláška - pozemek parc.č. 410 v k.ú. Klenovice u Soběslavi
18.02.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Dražební vyhláška - spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 pozemku parc.č. 414/1 v k.ú. Klenovice u Soběslavi
16.02.2011 Nově pořízené knihy do knihovny dne 16.2.2011
14.02.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 2/2011 - europe direct České Budějovice
08.02.2011 Prodej stavebních pozemků v Soběslavi
08.02.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení veřejného projednávání posudku a současně dokumentace - záměr „V406/V407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400 kV“
07.02.2011 Návrh Závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2010
03.02.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 15.2.2011
02.02.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou o žádosti ve věci: Dálnice D3 - stavba 0307A Tábor - Soběslav - vodohospodářské objekty řady 300
30.01.2011 Z tisku - Táborský deník ze dne 28.1.2011
28.01.2011 Přerušení dodávky elektrické energie dne 16.2.2011, chatová oblast Klenovice Na Brousku
27.01.2011 Dětský karneval dne 19.2.2011
27.01.2011 Devátý sousedský bál dne 18.2.2011
26.01.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 1/2011
26.01.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí - Stavební povolení veřejnou vyhláškou - Rekonstrukce místní komunikace parc. č. 381/4 v Klenovicích (včetně nového chodníku) na pozemku parc. č. 381/4, 2420/13, 361/3 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Obec Klenovice
24.01.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Usnesení, přerušení - Novostavba rodinného domu o 1 bytové jednotce, vrtaná studna + vodovod, jímka na vyvážení, vsakovací jáma dešťové vody, elektropřípojka z elektroměrného pilíře, dílna + stání pro dva automobily a zpevněné plochy v Klenovicích na pozemcích parc. č. 387 a 388 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Kristýna Severová
24.01.2011 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2011 ke dni 24.1.2011
24.01.2011 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2011 ze dne 24.1.2011
21.01.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí, zamítnutí - Stavba pro reklamu na stojinách o rozměru 520 cm x 250 cm, výška 450 cm na pozemku parc. č. 1354 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, žadatel: Vesna Liberec, spol. s r.o.
20.01.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - vodovod a kanalizace pro 6 RD Klenovice, žadatel: Obec Klenovice
19.01.2011 Rozvaha obce Klenovice k 31.12.2010
19.01.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí, Stavební povolení veřejnou vyhláškou - Stavební úprava přechodů a chodníků v Klenovicích (přes a podél silnice I/3), stavebník: Obec Klenovice
19.01.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Umístění doplňkové stavby - skladu zahradního nářadí a domácí dílny u domu čp. 219 o zastavěné ploše 34,4 m na pozemku parc. č. 400/5 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Monika Sosnová
17.01.2011 Oznámení - doplněk dokumentace vlivů záměru „V406/V407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“ na životní prostředí a posudek o vlivech záměru na životní prostředí
05.01.2011 Zápis do prvních tříd pro školní rok 2011/2012 - Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50/II, 392 01 Soběslav
05.01.2011 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 1/2011 - europe direct České Budějovice
03.01.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 3/2010
03.01.2011 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010
03.01.2011 Z tisku - Táborský deník ze dne 30.12.2010
01.01.2011 Čerpání a plnění rozpočtu obce Klenovice k 31.12.2010
01.01.2011 Z tisku - Táborský deník ze dne 31.12.2010

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek