KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Starší zveřejněné novinky -> Novinky z roku 2012

Novinky z roku 2012


30.12.2012 Poplatky v roce 2013
27.12.2012 Nově pořízené knihy do knihovny dne 27.12.2012
21.12.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 20/2012
19.12.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 12/2012
18.12.2012 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2012 ke dni 18.12.2012
18.12.2012 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2012 ze dne 18.12.2012
18.12.2012 Rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2014-2018
18.12.2012 Schválený rozpočet obce Klenovice na rok 2013
18.12.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace o údajích k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2013
13.12.2012 Oznámení o prvním zasedání okrskové volební komise - volba prezidenta republiky
10.12.2012 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 18.12.2012
10.12.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o výběrovém řízení čís. C/159/2012 - prodej pozemku parc.č. 3483 v k.ú. Klenovice u Soběslavi
10.12.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 20.12.2012
06.12.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 19/2012
03.12.2012 Změna počtu obyvatel obce ze 617 na 615
03.12.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu DSO SOBĚSLAVSKO na rok 2013
29.11.2012 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2012 ke dni 29.11.2012
29.11.2012 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2012 ze dne 29.11.2012
29.11.2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
29.11.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Přístavba garáže ke stávajícímu rodinnému domu čp. 221 v obci Klenovice na pozemku parc. č. 2122/43 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Kamil Živný a Markéta Slabá
28.11.2012 Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2013
26.11.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 11/2012
21.11.2012 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 29.11.2012
16.11.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu Svazku obcí TDO Lužnice na rok 2013
15.11.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - zahradní domek do 25 m2 na pozemku parc. č. 2122/97 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, žadatel: Kamil Živný
07.11.2012 Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky
07.11.2012 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volba prezidenta republiky
07.11.2012 Z tisku - Táborský deník ze dne 7.11.2012
05.11.2012 Záměr obce Klenovice s pozemky pro modernizaci trati Veselí n. L. - Tábor
05.11.2012 Záměr obce Klenovice prodat pozemky
05.11.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Přístřešek pro parkování osobních automobilů u rodinného domu č.p. 132 v Klenovicích na pozemku parc. č. 452/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Pavla Novotná, Roman Novotný
01.11.2012 Změna počtu obyvatel obce ze 618 na 617
31.10.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 18/2012
30.10.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Odročení dražebního jednání na neurčito. Dražební jednání dle dražební vyhlášky - jedna ideální polovina domu čp. 197 na st. parc.č. 321 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi a pozemky st.parc.č. 321, parc.č. 381/13, parc.č. 381/15 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi
29.10.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 10/2012
26.10.2012 Změna provozní doby sběrného místa na odpady
25.10.2012 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2012 ke dni 25.10.2012
25.10.2012 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2012 ze dne 25.10.2012
25.10.2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky obce Klenovice č. 1/2001, o vymezení závazné části územního plánu obce Klenovice, č. 1/2002, kterou se vymezuje závazná část změny č. 1 územního plánu obce Klenovice, č. 2/2006, kterou se vymezuje závazná část změny č. 2 územního plánu obce Klenovice
17.10.2012 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 25.10.2012
15.10.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba rodinného domu o 1 bytové jednotce, vrtaná studna + vodovod, jímka na vyvážení, vsakovací jáma na dešťové vody, elektropřípojka z elektroměrného pilíře, dílna + stání pro dva automobily a zpevněné plochy v Klenovicích na pozemcích parc. č. 387 a parc. č. 388 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Kristýna Severová
13.10.2012 Výsledek voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje v roce 2012 v okrsku Klenovice
12.10.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Dražební vyhláška - nemovitosti v katastrálním území Zvěrotice: pozemek st. parc. č . 87, zastavěná plocha a nádvoří; pozemek parc. č. 385, ostatní plocha; pozemek parc. č. 2111, ostatní plocha; budovy výroby čp. 57, stojící na pozemku st. parc. č. 87, v části obce Zvěrotice
10.10.2012 Přerušení dodávky elektrické energie dne 1. 11. 2012, 13:00 - 15:00 h
05.10.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 17/2012
05.10.2012 Přerušení dodávky elektrické energie dne 23. 10. 2012, 8:00 - 15:00 h
03.10.2012 Nově pořízené knihy do knihovny dne 3.10.2012
03.10.2012 Výkazy obce k 30.9.2012: Čerpání a plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
02.10.2012 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2012 ke dni 2.10.2012
02.10.2012 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2012 ze dne 2.10.2012
01.10.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Územní plán Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Územní plán Klenovice - hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Územní plán Klenovice - textová část
01.10.2012 Změna počtu obyvatel obce ze 620 na 618
26.09.2012 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2012 ke dni 26.9.2012
26.09.2012 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2012 ze dne 26.9.2012
26.09.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o výběrovém řízení čís. C/129/2012 - prodej pozemku parc.č. 3485 v k.ú. Klenovice u Soběslavi
26.09.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o výběrovém řízení čís. C/128/2012 - prodej pozemku parc.č. 3483 v k.ú. Klenovice u Soběslavi
26.09.2012 Přerušení dodávky elektrické energie dne 12. 10. 2012, 8:00 - 10:00 h
26.09.2012 Přerušení dodávky elektrické energie dne 12. 10. 2012, 8:00 - 12:00 h
26.09.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - přístavba zádveří k rodinnému domu, vestavba do půdního prostoru domu čp. 187 Klenovice č.p. 187 na pozemku st. p. 365, parc. č. 490/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Tomáš Hořický, Kamila Hořická
24.09.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 9/2012
24.09.2012 Elektronická podatelna (aktualizováno)
24.09.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Dražební vyhláška - jedna ideální polovina domu čp. 197 na st. parc.č. 321 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi a pozemky st.parc.č. 321, parc.č. 381/13, parc.č. 381/15 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi
20.09.2012 Změna provozní doby sběrného místa na odpady
18.09.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výběrové řízení formou licitace k zamýšlenému prodeji nemovitostí, stavebních pozemků ve vlastnictví obce Klenovice
18.09.2012 Upozornění varující před konzumací alkoholu
17.09.2012 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 26.9.2012
17.09.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - vodovod Klenovice a vodovodní přípojka pro čp. 7 (Pneuservis + RD) na pozemku parc. č. 1334/3, 1350/4, 2416/1, 2426/6, st.p. 314 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, žadatel: Obec Klenovice
17.09.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 25.9.2012
12.09.2012 Z tisku - Táborský deník ze dne 12.9.2012
10.09.2012 Záměr obce Klenovice prodat pozemky
08.09.2012 Z tisku - Táborský deník ze dne 6.9.2012
05.09.2012 Prodej stavebních parcel
03.09.2012 Změna počtu obyvatel obce ze 621 na 620
31.08.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 8/2012
31.08.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - rodinný dvojdům a vedení vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 852/31, 852/35 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Jaroslav Hybš, Gabriela Hybšová
31.08.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - provozovna kadeřnictví a novostavba garáže na pozemku parc. č. 67/4 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Lukáš Bierl, Lucie Bierlová
16.08.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) - odstranění nebo ořez stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení
15.08.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - vodovod Klenovice a vodovodní přípojka pro čp. 7 (Pneuservis + RD) na pozemku parc. č. 1334/3, 1350/4, 2416/1, 2426/6 st.p. č.314 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, žadatel: Obec Klenovice
13.08.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Přístavba zádveří k rodinnému domu, vestavba do půdního prostoru domu čp. 187 Klenovice na pozemku st. p. 365, parc. č. 490/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Tomáš Hořický, Kamila Hořická
13.08.2012 Oznámení o době a místě konání voleb - volby do zastupitelstva kraje konané ve dnech 12.10.2012 a 13.10.2012
13.08.2012 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků - volby do zastupitelstva kraje konané ve dnech 12.10.2012 a 13.10.2012
11.08.2012 Z tisku - Táborský deník ze dne 8.8.2012
06.08.2012 Z tisku - Táborský deník ze dne 6.8.2012
01.08.2012 Z tisku - Týdeník Táborsko 31/2012 ze dne 1.8.2012
30.07.2012 Z tisku - Táborský deník ze dne 26.7.2012
30.07.2012 Z tisku - Týdeník Táborsko 30/2012 ze dne 25.7.2012
25.07.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 7/2012
25.07.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 16/2012
25.07.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Rodinný dvojdům a vedení vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 852/31 852/35 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Jaroslav Hybš, Gabriela Hybšová
23.07.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o pokračování územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Novostavba rodinného domu o 1 bytové jednotce, vrtaná studna + vodovod, jímka na vyvážení, vsakovací jáma na dešťové vody, elektropřípojka z elektroměrného pilíře, dílna + stání pro dva automobily a zpevněné plochy v Klenovicích na pozemcích parc. č. 387 a parc. č. 388 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Kristýna Severová
18.07.2012 Z tisku - Táborský deník ze dne 18.7.2012
17.07.2012 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2012 ke dni 17.7.2012
17.07.2012 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2012 ze dne 17.7.2012
17.07.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Novostavba garáže a provozovna kadeřnictví na pozemku parc. č. 67/4 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Lukáš Bierl, Lucie Bierlová
17.07.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Tábor o odvolání k návrhu pozemkových úprav v katastrálním území Roudná nad Lužnicí
10.07.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - sklad zahradní techniky u domu čp. 178 na pozemku parc. č. 852/58 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Jiří Drtina a Martina Drtinová
10.07.2012 Výkazy obce k 30.6.2012: Čerpání a plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
09.07.2012 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 17.7.2012
02.07.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o výběrovém řízení čís. C/96/2012 - prodej pozemku parc.č. 3544 v k.ú. Klenovice u Soběslavi
02.07.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o výběrovém řízení čís. C/87/2012 - prodej pozemku parc.č. 3501 v k.ú. Klenovice u Soběslavi
29.06.2012 Přerušení dodávky elektrické energie dne 17. 7. 2012
26.06.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro rok 2011 - vodné, ČEVAK a.s.
26.06.2012 Vítání občánků dne 22.6.2012
25.06.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 6/2012
22.06.2012 Očkování psů dne 28.6.2012
14.06.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 15/2012
13.06.2012 Informace dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
13.06.2012 Pozvánka na Den otevřených dveří letiště České Budějovice 23.6.2012
08.06.2012 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2012 ke dni 7.6.2012
08.06.2012 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2012 ze dne 7.6.2012
04.06.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Závěr zjišťovacího řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“) - koncepce „Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 - 2020“
31.05.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - Rekonstrukce a přístavba ke stávajícímu objektu bývalého autobazaru pro potřeby pneuservisu s drobnými opravami bez lakování v Klenovicích parc.č. st.p. 53/2 a parc.č. 1362/2 k.ú. Klenovice u Soběslavi, stavebník: Zdeněk Došek, Andrea Došková
30.05.2012 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 7.6.2012
30.05.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 5/2012
30.05.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tábor vyrozumívá ostatní účastníky řízení o obsahu podaných odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Roudná nad Lužnicí včetně rozšířeného obvodu v k.ú. Klenovice u Soběslavi, Myslkovice a Skalice nad Lužnicí
29.05.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - sklad zahradní techniky u domu čp. 178 na pozemku parc. č. 852/58 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Jiří Drtina a Martina Drtinová
29.05.2012 Přerušení dodávky elektrické energie dne 14. 6. 2012, oblast Klenovice, část obce napájená z TS RD, z kabelového i venkovního vedení, restaurace, Jednota, výrobna čp. 27
24.05.2012 Přerušení dodávky elektrické energie dne 8. 6. 2012, oblast Klenovice, Ovčín - u mostu
24.05.2012 Změna počtu obyvatel obce ze 619 na 621 (narození dne 3.5.2012 a 6.5.2012)
23.05.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 14/2012
16.05.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Závěrečný účet obce Klenovice za rok 2011
15.05.2012 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2012 ke dni 15.5.2012
15.05.2012 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2012 ze dne 15.5.2012
15.05.2012 Z tisku - Táborský deník ze dne 9.5.2012
07.05.2012 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 15.5.2012
07.05.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část - územní plán Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres - územní plán Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres - odůvodnění územního plánu Klenovice
03.05.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 15.5.2012
02.05.2012 Z tisku - Táborský deník ze dne 27.4.2012
02.05.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Tábor - Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Roudná nad Lužnicí včetně rozšířeného obvodu v k.ú. Klenovice u Soběslavi, Myslkovice a Skalice nad Lužnicí
28.04.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Rekonstrukce a přístavba ke stávajícímu objektu pro potřeby pneuservisu s drobnými opravami bez lakování v Klenovicích parc.č. st.p. 53/2 a parc.č. 1362/2, stavebník: Zdeněk Došek, Andrea Došková
26.04.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO za rok 2011
25.04.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 4/2012
16.04.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - Veřejné osvětlení Klenovice - lokalita 6 RD na pozemku parc. č. 23, 2415/1, 2424/1, 2478, 3073, 3078, 3102 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: obec Klenovice
16.04.2012 Informace o oznámení koncepce „Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020“
16.04.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020“
13.04.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - Klenovice, kabel NN, lokalita 6 RD č.st. SB-5110-157 Klenovice na pozemku st. p. 38/1, 140, parc. č. 23, 2117/1, 2415/1, 2415/13, 2415/14, 2415/15, 2424/1, 2478, 2484 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi
12.04.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby na pozemku st. p. 45, parc. č. 3481, 3483, 3484, 3485, 3486 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, nová zemní kabelová přípojka pro dům čp. 61
10.04.2012 Výkazy obce k 31.3.2012: Čerpání a plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
06.04.2012 Přerušení dodávky elektrické energie dne 26. 4. 2012, oblast Klenovice - ZD, Pneu Kazda, T.O.D.O.K., Vorel s.r.o.
04.04.2012 Informační letáky pro poplatníky daně z nemovitostí:
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2012
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2012
04.04.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí na rok 2012
02.04.2012 Změna počtu obyvatel obce ze 620 na 619
28.03.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí TDO Lužnice za rok 2011
26.03.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 3/2012
23.03.2012 Upozornění na splatnost poplatků dne 31.3.2012
23.03.2012 Změna provozní doby sběrného místa na odpady od 28.3.2012
21.03.2012 Nově pořízené knihy do knihovny dne 21.3.2012
16.03.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 27.3.2012
08.03.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Veřejné osvětlení Klenovice - lokalita 6 RD na pozemku parc č. 3078, 2478, 23, 2424/1, 3073, 3102, 2415/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, stavebník: Obec Klenovice
02.03.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Klenovice, Ovčín, kabel NN p. Kluzáková, žadatel: E.ON Distribuce a.s.
01.03.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Klenovice, kabel NN, lokalita 6 RD č.st. SB-5110-157 Klenovice, stavebník: E.ON Distribuce a.s.
01.03.2012 Změna počtu obyvatel obce ze 621 na 620
22.02.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 2/2012
22.02.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 13/2012
17.02.2012 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2012 ke dni 17.2.2012
17.02.2012 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2012 ze dne 17.2.2012
15.02.2012 Návrh Závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2011
08.02.2012 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice dne 17.2.2012
08.02.2012 Změna počtu obyvatel obce ze 620 na 621
08.02.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 2/2012 - europe direct České Budějovice
06.02.2012 Změna počtu obyvatel obce ze 619 na 620
01.02.2012 Změna počtu obyvatel obce ze 620 na 619
30.01.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 1/2012
30.01.2012 Záměr obce Klenovice pronajmout pozemky
30.01.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 7.2.2012
27.01.2012 Zápis do prvních tříd pro školní rok 2012/2013 - Základní škola Soběslav, Komenského ul. 20/I
25.01.2012 Z tisku - Táborský deník ze dne 25.1.2012
18.01.2012 Výkazy obce k 31.12.2011: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty
17.01.2012 Zápis do prvních tříd pro školní rok 2012/2013 - Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50/II, 392 01 Soběslav
09.01.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader NEWSLETTER 1/2012 - europe direct České Budějovice
09.01.2012 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba hasičské zbrojnice pro Obec Klenovice, Klenovice č.p. 126 na pozemku st. p. 184, parc. č. 57/13 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi
04.01.2012 Změna počtu obyvatel obce ze 619 na 620
02.01.2012 Čerpání a plnění rozpočtu obce Klenovice k 31.12.2011
02.01.2012 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011
02.01.2012 Poplatky v roce 2012

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek