KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Starší zveřejněné novinky -> Novinky z roku 2015

Novinky z roku 2015


31.12.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 31.12.2015
31.12.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 31.12.2015
28.12.2015 Nově pořízené knihy do knihovny dne 28.12.2015
23.12.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejich obsahu a místě zveřejnění dokumentace
23.12.2015 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 9/2015
21.12.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 12/2015
17.12.2015 Zápis do prvních tříd pro školní rok 2016/2017 - Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50/II, 392 01 Soběslav
15.12.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 15.12.2015
15.12.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 15.12.2015
15.12.2005 Rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2017-2019
15.12.2015 Schválený rozpočet obce Klenovice na rok 2016
15.12.2015 Doplnění návrhu rozpočtu obce Klenovice na rok 2016
15.12.2015 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
08.12.2015 Změna počtu obyvatel obce ze 631 na 632
07.12.2015 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 15.12.2015
07.12.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 17.12.2015
06.12.2015 Změna počtu obyvatel obce ze 634 na 631
02.12.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 2.12.2015
02.12.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 2.12.2015
30.11.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 30.11.2015
30.11.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 30.11.2015
27.11.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v k.ú. Klenovice u Soběslavi
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výzva občanům
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace pro veřejnost
25.11.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 11/2015
25.11.2015 Informace Finančního úřadu pro Jihočeský kraj k placení daně z nemovitých věcí
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Placení daně prostřednictvím SIPO
23.11.2015 Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2016
23.11.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu DSO SOBĚSLAVSKO na rok 2016
20.11.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - veřejné vystavení návrhu změny č. 1 územního plánu Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Srovnávací text
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres širších vztahů
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
19.11.2015 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 8/2015
16.11.2015 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Alena Veselá, nar. 1960
13.11.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu Svazku obcí TDO Lužnice na rok 2016
12.11.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 12.11.2015
12.11.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 12.11.2015
11.11.2015 Změna počtu obyvatel obce ze 630 na 634
04.11.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 4.11.2015
04.11.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 4.11.2015
04.11.2015 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 12.11.2015
04.11.2015 Změna počtu obyvatel obce ze 627 na 630
02.11.2015 Změna počtu obyvatel obce ze 624 na 627
31.10.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 31.10.2015
31.10.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 31.10.2015
30.10.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Usnesení o nařízení elektronické dražby (dražební vyhláška) - nemovitosti v katastrálním území Klenovice u Soběslavi: pozemek p.č. st. 208, stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 93, pozemek parc.č. 1510/4
30.10.2015 Změna počtu obyvatel obce ze 623 na 624
26.10.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 10/2015
26.10.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 5.11.2015
26.10.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Upozornění Úřadu práce ČR pro držitele dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením a průkazů mimořádných výhod
24.10.2015 Změna provozní doby sběrného místa na odpady
23.10.2015 Nově pořízené knihy do knihovny dne 23.10.2015
16.10.2015 Z tisku - Táborský deník ze dne 16.10.2015
14.10.2015 Z tisku - Táborský deník ze dne 14.10.2015
14.10.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 14.10.2015
14.10.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 14.10.2015
12.10.2015 Změna počtu obyvatel obce ze 622 na 623
07.10.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu: Místní komunikace Klenovice p.č. 2418/1, 2418/2, 2418/3, 2418/4, 2418/5, 2418/8
05.10.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 5.10.2015
05.10.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 5.10.2015
05.10.2015 Změna počtu obyvatel obce ze 620 na 622
05.10.2015 Výkazy obce k 30.9.2015: Plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
30.09.2015 Z tisku - Táborský deník ze dne 25.9.2015
30.09.2015 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 7/2015
29.09.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 9/2015
25.09.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Doručení návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a Oznámení o veřejném projednání návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
24.09.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 24.9.2015
24.09.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 24.9.2015
23.09.2015 Změna provozní doby sběrného místa na odpady
22.09.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 22.9.2015
22.09.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 22.9.2015
16.09.2015 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 24.9.2015
14.09.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24.9.2015
11.09.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významných vodních toků: Lužnice, Nežárka a Degárka
03.09.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 3.9.2015
03.09.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 3.9.2015
01.09.2015 Změna počtu obyvatel obce ze 621 na 620
28.08.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby: multifunkční hřiště se zázemím - Klenovice
28.08.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení
27.08.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 27.8.2015
27.08.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 27.8.2015
24.08.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 8/2015
21.08.2015 Přerušení dodávky elektrické energie dne 15. 9. 2015, 8:00 - 16:00 h
20.08.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v k.ú. Klenovice u Soběslavi
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výzva občanům
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace pro veřejnost
20.08.2015 Přerušení dodávky elektrické energie dne 11. 9. 2015, 8:00 - 16:00 h
20.08.2015 Z tisku - Táborský deník ze dne 17.8.2015
18.08.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2015 ze dne 17.8.2015 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
13.08.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy: multifunkční hřiště se zázemím - Klenovice
04.08.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 4.8.2015
04.08.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 4.8.2015
31.07.2015 Přerušení dodávky elektrické energie dne 20. 8. 2015, 8:00 - 14:00 h
28.07.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 28.7.2015
28.07.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 28.7.2015
24.07.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 7/2015
24.07.2015 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2015
24.07.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2015 ze dne 24.7.2015 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
23.07.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 23.7.2015
23.07.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 23.7.2015
22.07.2015 Změna počtu obyvatel obce ze 620 na 621
21.07.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 21.7.2015
21.07.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 21.7.2015
17.07.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
15.07.2015 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 23.7.2015
15.07.2015 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Gabriela Urbanová, nar. 1976
15.07.2015 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Edith Thiele, nar. 1966
15.07.2015 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Martina Lubínková, nar. 1980
15.07.2015 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - René Danda, nar. 1965
15.07.2015 Veřejná vyhláška o uložení písemností - Alena Kropíková, nar. 1982
09.07.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významných vodních toků: Lužnice, Nežárka a Degárka
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha k návrhu opatření obecné povahy
08.07.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 8.7.2015
08.07.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 8.7.2015
03.07.2015 Výkazy obce k 30.6.2015: Plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
01.07.2015 Změna počtu obyvatel obce ze 619 na 620
24.06.2015 Informace dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
22.06.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 6/2015
17.06.2015 Změna počtu obyvatel obce ze 618 na 619
17.06.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - návrh 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
17.06.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 17.6.2015
17.06.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 17.6.2015
15.06.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 25.6.2015
12.06.2015 Informace o shrnutí změn projektu „Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“
09.06.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Opatření obecné povahy č. 1/2015 - výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha č. 1 k opatření obecné povahy - dotčená katastrální území
08.06.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 8.6.2015
08.06.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 8.6.2015
06.06.2015 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2015
04.06.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 4.6.2015
04.06.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 4.6.2015
02.06.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení / Výzva k podání nabídek - veřejná zakázka malého rozsahu: Místní komunikace Klenovice p.č. 2418/1, 2418/2, 2418/3, 2418/4, 2418/5, 2418/8
29.05.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 29.5.2015
29.05.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 29.5.2015
27.05.2015 Nově pořízené knihy do knihovny dne 27.5.2015
26.05.2015 Očkování psů dne 3.6.2015
25.05.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 5/2015
21.05.2015 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 29.5.2015
18.05.2015 Přerušení dodávky elektrické energie dne 1. 6. 2015, 8:00 - 16:00 h
06.05.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Klenovice u Soběslavi, Česká republiky - Státní pozemkový úřad
04.05.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 4.5.2015
04.05.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 4.5.2015
04.05.2015 Změna počtu obyvatel obce ze 619 na 618
04.05.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro rok 2014 - vodné, ČEVAK a.s.
29.04.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 29.4.2015
29.04.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 29.4.2015
29.04.2015 Změna počtu obyvatel obce ze 618 na 619
27.04.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 4/2015
27.04.2015 Změna počtu obyvatel obce ze 615 na 618
27.04.2015 Změna provozní doby sběrného místa na odpady od 3.5.2015
24.04.2015 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2015
22.04.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2015
20.04.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí TDO Lužnice za rok 2014
16.04.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 16.4.2015
16.04.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 16.4.2015
16.04.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Závěrečný účet obce Klenovice za rok 2014
15.04.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 15.4.2015
15.04.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 15.4.2015
14.04.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh opatření obecné povahy - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
10.04.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti - Jiří Novotný, Dr. Zdeněk Suna, Miloš Bauer
09.04.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO za rok 2014
08.04.2015 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 16.4.2015
08.04.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 16.4.2015
03.04.2015 Přerušení dodávky elektrické energie dne 24. 4. 2015, 8:00 - 13:00 h
03.04.2015 Přerušení dodávky elektrické energie dne 23. 4. 2015, 8:00 - 13:00 h
02.04.2015 Výkazy obce k 31.3.2015: Plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
01.04.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek: vydání Národního plánu povodní Labe, vydání Národního plánu povodí Odry a vydání Národního plánu povodí Dunaje
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Odry
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Seznam obcí v povodí Labe
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Seznam obcí v povodí Odry
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Seznam obcí v povodí Dunaje
01.04.2015 Změna počtu obyvatel obce ze 616 na 615
30.03.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 3/2015
30.03.2015 Změna počtu obyvatel obce ze 615 na 616
30.03.2015 Informace pro možné odběratele k uzavření písemné smlouvy o dodávce vody
28.03.2015 Změna provozní doby sběrného místa na odpady od 1.4.2015
11.03.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 11.3.2015
11.03.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 11.3.2015
11.03.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Dražební vyhláška dražby - pozemek p.č. 2502 - lesní pozemek v katastrálním území Klenovice u Soběslav a pozemky ve zjednodušené evidenci p.č. 453/2 a 453/3 v katastrálním území Kvasejovice u Soběslavi
02.03.2015 Změna počtu obyvatel obce ze 616 na 615
02.03.2015 Návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2014
25.02.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 2/2015
25.02.2015 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 3/2015
19.02.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 19.2.2015
19.02.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 19.2.2015
17.02.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 17.2.2015
17.02.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 17.2.2015
11.02.2015 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 19.2.2015
06.02.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Klenovice u Soběslavi, Česká republiky - Státní pozemkový úřad
05.02.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Opatření obecné povahy č. 1/2015 (Návrh) - výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha č. 1 k opatření obecné povahy - dotčená katastrální území
05.02.2015 Změna počtu obyvatel obce ze 617 na 616
02.02.2015 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014
31.01.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 31.1.2015
31.01.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 31.1.2015
30.01.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o odvolání obce Košice a obce Roudná ve věci Rozhodnutí o změně pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby: Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí
27.01.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Dražební jednání - podíl 1/2 nemovitostí v katastrálním území Klenovice u Soběslavi: pozemek parc.č. st. 201, pozemek parc.č. 3299, stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 8
26.01.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 1/2015
26.01.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 5.2.2015
20.01.2015 Výkazy obce k 31.12.2014: Plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
17.01.2015 Z tisku - Táborský deník ze dne 16.1.2015
16.01.2015 Kurzy lidových řemesel v Blatském muzeu v Soběslavi (pletení z pedigu, paličkování): Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Bližší informace
08.01.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“
07.01.2015 Změna počtu obyvatel obce ze 616 na 617
05.01.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“
02.01.2015 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2015 pro obec Klenovice
01.01.2015 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 1.1.2015
01.01.2015 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2015 ze dne 1.1.2015
01.01.2015 Poplatky v roce 2015
01.01.2015 Výpočet poplatků pro rok 2015

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek