KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Starší zveřejněné novinky -> Novinky z roku 2017

Novinky z roku 2017


29.12.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 29.12.2017
29.12.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 30/2017 ze dne 29.12.2017
29.12.2017 Schválené rozpočtové opatření 30/2017 ze dne 29.12.2017
20.12.2017 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 23/2017
20.12.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 12/2017
20.12.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o vlivu na životní prostředí - „Rozšíření skládky odpadů Klenovice II“
19.12.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018
19.12.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí SOBĚSLAVSKO dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO na rok 2018
19.12.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí SOBĚSLAVSKO dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 3/2017
15.12.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí - TDO Lužnice dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí - TDO Lužnice na rok 2018
15.12.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí - TDO Lužnice dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2017
14.12.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Klenovice na roky 2019-2023
14.12.2017 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Klenovice na roky 2019-2023
14.12.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtu obce Klenovice na rok 2018
14.12.2017 Schválený rozpočet obce Klenovice na rok 2018
14.12.2017 Doplnění návrhu rozpočtu obce Klenovice na rok 2018
14.12.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 14.12.2017
14.12.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 29/2017 ze dne 14.12.2017
14.12.2017 Schválené rozpočtové opatření 29/2017 ze dne 14.12.2017
14.12.2017 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13.12.2017 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - volba prezidenta republiky
11.12.2017 Nově pořízené knihy do knihovny dne 6.12.2017
06.12.2017 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 14.12.2017
04.12.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 14.12.2017
30.11.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 30.11.2017
30.11.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 28/2017 ze dne 30.11.2017
30.11.2017 Schválené rozpočtové opatření 28/2017 ze dne 30.11.2017
27.11.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 11/2017
27.11.2017 Z tisku - Táborský deník ze dne 27.11.2017
22.11.2017 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 22/2017
21.11.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu DSO SOBĚSLAVSKO na rok 2018
20.11.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Klenovice na roky 2019-2023
20.11.2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Klenovice na roky 2019-2023
20.11.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění návrhu rozpočtu obce Klenovice na rok 2018
20.11.2017 Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2018
16.11.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 16.11.2017
16.11.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 27/2017 ze dne 16.11.2017
16.11.2017 Schválené rozpočtové opatření 27/2017 ze dne 16.11.2017
15.11.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 5.12.2017
08.11.2017 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 16.11.2017
07.11.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství: Návrh opatření obecné povahy - nařízení vlastníkům lesů
06.11.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.11.2017
06.11.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu Svazku obcí TDO Lužnice na rok 2018
01.11.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 10/2017
01.11.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy: stanovení místní úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Celková situace
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Detail 1 + Detail 1a
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Detail 2
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Detail 3 + Detail 4
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Detail 5
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Detail 6
01.11.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22.11.2017
30.10.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení záměru - Rozšíření skládky odpadů Klenovice II
27.10.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí SOBĚSLAVSKO dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 2/2017
25.10.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 25.10.2017
25.10.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 26/2017 ze dne 25.10.2017
25.10.2017 Schválené rozpočtové opatření 26/2017 ze dne 25.10.2017
25.10.2017 Změna provozní doby sběrného místa na odpady
23.10.2017 Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky ve dnech 12.1.2018 a 13.1.2018
23.10.2017 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12.1.2018 a 13.1.2018
23.10.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 2.11.2017
23.10.2017 Výsledek voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 ve volebním okrsku Klenovice
20.10.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Závazné stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí - záměr: Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí
16.10.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 16.10.2017
16.10.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 25/2017 ze dne 16.10.2017
16.10.2017 Schválené rozpočtové opatření 25/2017 ze dne 16.10.2017
16.10.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
11.10.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, předmět územního řízení: Stavba nového nadzemního vedení přenosové soustavy označené jako – „V406/407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“
06.10.2017 Oznámení o zahájení řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby označené jako „V406/407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“ na území Kraje Vysočina a Jihočeského kraje
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o zahájení řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha č. 1 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha č. 2 - Situační výkres širších vztahů se zákresem příjezdových tras, úsek TR Kočín - st.č.149
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha č. 3 - Situační výkres širších vztahů se zákresem příjezdových tras, úsek st.č.149 - st.č.321
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha č. 4 - Situační výkres širších vztahů se zákresem příjezdových tras, úsek st.č.321 - TR Mírovka
06.10.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 6.10.2017
06.10.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 24/2017 ze dne 6.10.2017
06.10.2017 Schválené rozpočtové opatření 24/2017 ze dne 6.10.2017
04.10.2017 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 21/2017
04.10.2017 Výkazy obce k 30.9.2017: Plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
03.10.2017 Změna počtu obyvatel obce ze 644 na 645
03.10.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 9/2017
02.10.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 2.10.2017
02.10.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 23/2017 ze dne 2.10.2017
02.10.2017 Schválené rozpočtové opatření 23/2017 ze dne 2.10.2017
27.09.2017 Změna provozní doby sběrného místa na odpady
26.09.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 26.9.2017
26.09.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 22/2017 ze dne 26.9.2017
26.09.2017 Schválené rozpočtové opatření 22/2017 ze dne 26.9.2017
18.09.2017 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 26.9.2017
15.09.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství: Návrh opatření obecné povahy - nařízení vlastníkům lesů
12.09.2017 Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v k.ú. Klenovice u Soběslavi
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výzva občanům
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace pro veřejnost
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Seznam nemovitostí
11.09.2017 Nově pořízené knihy do knihovny dne 8.9.2017
11.09.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 21.9.2017
11.09.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí - TDO Lužnice dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017
07.09.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 7.9.2017
07.09.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 21/2017 ze dne 7.9.2017
07.09.2017 Schválené rozpočtové opatření 21/2017 ze dne 7.9.2017
01.09.2017 Změna počtu obyvatel obce ze 647 na 644
31.08.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 31.8.2017
31.08.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 20/2017 ze dne 31.8.2017
31.08.2017 Schválené rozpočtové opatření 20/2017 ze dne 31.8.2017
28.08.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 8/2017
28.08.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 28.8.2017
28.08.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 19/2017 ze dne 28.8.2017
28.08.2017 Schválené rozpočtové opatření 19/2017 ze dne 28.8.2017
18.08.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 18.8.2017
18.08.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 18/2017 ze dne 18.8.2017
18.08.2017 Schválené rozpočtové opatření 18/2017 ze dne 18.8.2017
14.08.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejné projednání - Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí
09.08.2017 Změna počtu obyvatel obce ze 648 na 647
07.08.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.8.2017
05.08.2017 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 20/2017
04.08.2017 Návrh změny č. 2 územního plánu Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Srovnávací text
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Schéma řešených území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
03.08.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 3.8.2017
03.08.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 17/2017 ze dne 3.8.2017
03.08.2017 Schválené rozpočtové opatření 17/2017 ze dne 3.8.2017
03.08.2017 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20.10.2017 a 21.10.2017
03.08.2017 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10.2017 a 21.10.2017
02.08.2017 Změna počtu obyvatel obce ze 647 na 648
27.07.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 7/2017
26.07.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Dražební vyhláška - předmět dražby: nemovitá věc (spoluvlastnický podíl id. 1/2) - pozemky parc.č. 2689/1 a 2847 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi
25.07.2017 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 3.8.2017
24.07.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 24.7.2017
24.07.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 16/2017 ze dne 24.7.2017
24.07.2017 Schválené rozpočtové opatření 16/2017 ze dne 24.7.2017
19.07.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Posudek vlivů záměru „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“ na životní prostředí
19.07.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 19.7.2017
19.07.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 15/2017 ze dne 19.7.2017
19.07.2017 Schválené rozpočtové opatření 15/2017 ze dne 19.7.2017
17.07.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 17.7.2017
17.07.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 14/2017 ze dne 17.7.2017
17.07.2017 Schválené rozpočtové opatření 14/2017 ze dne 17.7.2017
17.07.2017 Veřejná vyhláška o uložení písemností - Josef Veselý, nar. 1958
17.07.2017 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Alena Veselá, nar. 1960
12.07.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Poskytnutá informace ze dne 12.7.2017 k využití odpadů z obalů
12.07.2017 Informace dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
10.07.2017 Změna počtu obyvatel obce ze 644 na 647
10.07.2017 Očkování psů dne 18.7.2017
04.07.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 4.7.2017
04.07.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 13/2017 ze dne 4.7.2017
04.07.2017 Schválené rozpočtové opatření 13/2017 ze dne 4.7.2017
03.07.2017 Výkazy obce k 30.6.2017: Plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
03.07.2017 Změna počtu obyvatel obce ze 645 na 644
03.07.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 3.8.2017
28.06.2017 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 19/2017
26.06.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 6/2017
22.06.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku - Černovický potok v úseku od ústí do Lužnice po příčný profil č. 251 (ř.km 0,000 – 35,087)
21.06.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí - TDO Lužnice dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2016
20.06.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 20.6.2017
20.06.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 12/2017 ze dne 20.6.2017
20.06.2017 Schválené rozpočtové opatření 12/2017 ze dne 20.6.2017
20.06.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2016
20.06.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Schválený závěrečný účet obce Klenovice za rok 2016
13.06.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí SOBĚSLAVSKO dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 1/2017
13.06.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí SOBĚSLAVSKO dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2016
13.06.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 22.6.2017
12.06.2017 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 20.6.2017
07.06.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 7.6.2017
07.06.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 11/2017 ze dne 7.6.2017
07.06.2017 Schválené rozpočtové opatření 11/2017 ze dne 7.6.2017
05.06.2017 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků
01.06.2017 Změna počtu obyvatel obce ze 649 na 645
31.05.2017 Z tisku - Táborský deník ze dne 25.5.2017
31.05.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 31.5.2017
31.05.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 10/2017 ze dne 31.5.2017
31.05.2017 Schválené rozpočtové opatření 10/2017 ze dne 31.5.2017
29.05.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 5/2017
25.05.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření proti nebezpečné nákaze - moru včelího plodu
15.05.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO za rok 2016
15.05.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí TDO Lužnice za rok 2016
05.05.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 5.5.2017
05.05.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schválených rozpočtových opatření 8/2017 a 9/2017
05.05.2017 Schválené rozpočtové opatření 8/2017 ze dne 5.5.2017
Schválené rozpočtové opatření 9/2017 ze dne 5.5.2017
03.05.2017 Ve středu 3.5.2017 nebude náš obecní úřad otevřen v úřední hodiny z osobních důvodů.
03.05.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 11.5.2017
02.05.2017 Změna počtu obyvatel obce ze 648 na 649
28.04.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 28.4.2017
28.04.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 7/2017 ze dne 28.4.2017
28.04.2017 Schválené rozpočtové opatření 7/2017 ze dne 28.4.2017
27.04.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za hospodářský rok 2016 a dosažené skutečnosti v témže období - vodné, provozovatel vodovodu: ČEVAK a.s.
26.04.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2016
25.04.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu, Klenovice - Roudná, v místě křížení s žel. tratí Praha - ČB
24.04.2017 Změna provozní doby sběrného místa na odpady od 14.5.2017
24.04.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 4/2017
24.04.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017
21.04.2017 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 18/2017
19.04.2017 Z tisku - Táborský deník ze dne 19.4.2017
18.04.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - stavba: Klenovice - 9 RD - SO č. 101 - komunikace
13.04.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 13.4.2017
13.04.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 6/2017 ze dne 13.4.2017
13.04.2017 Schválené rozpočtové opatření 6/2017 ze dne 13.4.2017
13.04.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 27.4.2017
13.04.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku - Černovický potok v úseku od ústí do Lužnice po příčný profil č. 251 (ř.km 0,000 – 35,087)
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha k návrhu opatření obecné povahy
11.04.2017 Nově pořízené knihy do knihovny dne 11.4.2017
05.04.2017 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 13.4.2017
04.04.2017 Změna počtu obyvatel obce ze 651 na 648
03.04.2017 Výkazy obce k 31.3.2017: Plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
29.03.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 3/2017
29.03.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - informace o způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci poskytnuta dne 29.3.2017
27.03.2017 Změna provozní doby sběrného místa na odpady od 29.3.2017
23.03.2017 Informace o možnosti nahlížet do dokumentace vlivů záměru „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“ na životní prostředí
22.03.2017 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Alena Veselá, nar. 1960
22.03.2017 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Daniel Průcha, nar. 1974
22.03.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení Státní veterinární správy: Ukončení ochranných a zdolávacích opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy
20.03.2017 Změna počtu obyvatel obce ze 649 na 651
20.03.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí - TDO Lužnice na období 2017 - 2021
20.03.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Schválený rozpočet Svazku obcí - TDO Lužnice na rok 2017
13.03.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 23.3.2017
08.03.2017 Změna počtu obyvatel obce ze 647 na 649
06.03.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nabídka provedení informativního rozboru vody (trvání 1.3. - 31.5.2017)
02.03.2017 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 17/2017
01.03.2017 Změna počtu obyvatel obce ze 649 na 647
01.03.2017 Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v k.ú. Klenovice u Soběslavi
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výzva občanům
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace pro veřejnost
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Seznam nemovitostí
28.02.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 2/2017
28.02.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 28.2.2017
28.02.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 5/2017 ze dne 28.2.2017
28.02.2017 Schválené rozpočtové opatření 5/2017 ze dne 28.2.2017
27.02.2017 Změna č. 1 územního plánu Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Srovnávací text
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres širších vztahů
23.02.2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o nočním klidu
23.02.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 23.2.2017
23.02.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 4/2017 ze dne 23.2.2017
23.02.2017 Schválené rozpočtové opatření 4/2017 ze dne 23.2.2017
23.02.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Klenovice na roky 2017-2019
23.02.2017 Schválený rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2017-2019
23.02.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schválených rozpočtových opatření 1/2017, 2/2017 a 3/2017
23.02.2017 Schválené rozpočtové opatření 1/2017 ze dne 5.1.2017
Schválené rozpočtové opatření 2/2017 ze dne 31.1.2017
Schválené rozpočtové opatření 3/2017 ze dne 20.2.2017
23.02.2017 Oznámení dle zákona 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtu obce Klenovice na rok 2017
23.02.2017 Schválený rozpočet obce Klenovice na rok 2017
22.02.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení Státní veterinární správy: Změna ochranných a zdolávacích opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Mapa s vyznačenými pásmy a dotčenými katastry po změně
21.02.2017 Oznámení Základní školy Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Zápis do prvních tříd
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Den otevřených dveří a zábavné odpoledne
20.02.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 20.2.2017
20.02.2017 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2017 ze dne 20.2.2017
15.02.2017 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 23.2.2017
07.02.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 16.2.2017
01.02.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
01.02.2017 Změna počtu obyvatel obce ze 650 na 649
31.01.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 31.1.2017
31.01.2017 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2017 ze dne 31.1.2017
30.01.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 1/2017
19.01.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení Státní veterinární správy: Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoké patogenní aviární influenzy
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Mapa s vyznačenými pásmy a dotčenými katastry
Dokument ve formátu doc Příloha - Sčítací list drůbeže a ostatních ptáků - drobnochovy
Dokument ve formátu doc  Příloha - Sčítací list drůbeže a ostatních ptáků - registrovaná hospodářství
Dokument ve formátu doc  Příloha - Sčítací list – celkový počet ptáků v obci
18.01.2017 Výkazy obce k 31.12.2016: Plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
16.01.2017 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška o veřejném projednávání návrhu zadání změny č. 2 územní plánu Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh zadání změny č. 2 územního plánu Klenovice
16.01.2017 Změna počtu obyvatel obce ze 647 na 650
05.01.2017 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 ke dni 5.1.2017
05.01.2017 Změna rozpočtu obce Klenovice na rok 2017 ze dne 5.1.2017
02.01.2017 Změna počtu obyvatel obce ze 648 na 647 - stav k 31.12.2016
01.01.2017 Schválený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 (po technické úpravě vyvolané novelizací vyhlášky o rozpočtové skladbě)
01.01.2017 Poplatky v roce 2017
01.01.2017 Výpočet poplatků pro rok 2017

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek