KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Starší zveřejněné novinky -> Novinky z roku 2019

Novinky z roku 2019


31.12.2019 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 31.12.2019
31.12.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 26/2019 ze dne 31.12.2019
31.12.2019 Schválené rozpočtové opatření 26/2019 ze dne 31.12.2019
30.12.2019 Změna počtu obyvatel obce ze 651 na 653
30.12.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí SOBĚSLAVSKO dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO na rok 2020
18.12.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 12/2019
18.12.2019 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 10/2019
18.12.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Rozhodnutí - dodatečné stavební povolení na stavbu: Klenovice - oprava místní komunikace na p.č. 2419/1
18.12.2019 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 18.12.2019
18.12.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 25/2019 ze dne 18.12.2019
18.12.2019 Schválené rozpočtové opatření 25/2019 ze dne 18.12.2019
16.12.2019 Nově pořízené knihy do knihovny dne 16.12.2019
12.12.2019 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 12.12.2019
12.12.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 24/2019 ze dne 12.12.2019
12.12.2019 Schválené rozpočtové opatření 24/2019 ze dne 12.12.2019
12.12.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtu obce Klenovice na rok 2020
12.12.2019 Schválený rozpočet obce Klenovice na rok 2020
12.12.2019 Doplnění návrhu rozpočtu obce Klenovice na rok 2020
12.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku ze vstupného
12.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
12.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu
12.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
12.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
12.12.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Opatření obecné povahy č. 1/2015 (změna č. 1) - výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor fiber)
09.12.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů)
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Seznam katastrálních území
04.12.2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 12.12.2019
04.12.2019 Změna počtu obyvatel obce ze 650 na 651
03.12.2019 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 3.12.2019
03.12.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 23/2019 ze dne 3.12.2019
03.12.2019 Schválené rozpočtové opatření 23/2019 ze dne 3.12.2019
03.12.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu DSO SOBĚSLAVSKO na rok 2020
03.12.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 12.12.2019
29.11.2019 Změna počtu obyvatel obce ze 651 na 650
29.11.2019 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 29.11.2019
29.11.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 22/2019 ze dne 29.11.2019
29.11.2019 Schválené rozpočtové opatření 22/2019 ze dne 29.11.2019
25.11.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 11/2019
22.11.2019 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 22.11.2019
22.11.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 21/2019 ze dne 22.11.2019
22.11.2019 Schválené rozpočtové opatření 21/2019 ze dne 22.11.2019
21.11.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Opatření obecné povahy č. 1/2015 (změna) - výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor fiber)
20.11.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění návrhu rozpočtu obce Klenovice na rok 2020
20.11.2019 Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2020
20.11.2019 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 20.11.2019
20.11.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 20/2019 ze dne 20.11.2019
20.11.2019 Schválené rozpočtové opatření 20/2019 ze dne 20.11.2019
11.11.2019 Změna počtu obyvatel obce ze 646 na 651
07.11.2019 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 9/2019
04.11.2019 Územní plán Klenovice - úplné znění po změnách č. 1, č. 2 a č. 3
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
04.11.2019 Změna č. 3 územního plánu Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část s vyznačením změn
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres širších vztahů
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
01.11.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/3 v k.ú. Klenovice, okres Tábor
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Situace přechodné úpravy provozu
01.11.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh rozpočtu DSO SOBĚSLAVSKO na rok 2020
31.10.2019 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 31.10.2019
31.10.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 19/2019 ze dne 31.10.2019
31.10.2019 Schválené rozpočtové opatření 19/2019 ze dne 31.10.2019
31.10.2019 Nově pořízené knihy do knihovny dne 31.10.2019
31.10.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MK Klenovice z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky MK, uložení obrubníků a opravy kanalizačních šachet
30.10.2019 Veřejná vyhláška o uložení písemností - Josef Veselý, nar. 1958
30.10.2019 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Alena Veselá, nar. 1960
29.10.2019 Změna provozní doby sběrného místa na odpady
29.10.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 10/2019
23.10.2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 31.10.2019
21.10.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 31.10.2019
16.10.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 6.11.2019
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Seznam odběrných míst
15.10.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin
14.10.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 29.10.2019
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Seznam odběrných míst
09.10.2019 Změna počtu obyvatel obce ze 643 na 646
01.10.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Doručení návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu
01.10.2019 Výkazy obce k 30.9.2019: Plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
30.09.2019 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 30.9.2019
30.09.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 18/2019 ze dne 30.9.2019
30.09.2019 Schválené rozpočtové opatření 18/2019 ze dne 30.9.2019
25.09.2019 Změna provozní doby sběrného místa na odpady
25.09.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 9/2019
25.09.2019 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 25.9.2019
25.09.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 17/2019 ze dne 25.9.2019
25.09.2019 Schválené rozpočtové opatření 17/2019 ze dne 25.9.2019
25.09.2019 Změna počtu obyvatel obce ze 642 na 643
18.09.2019 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 8/2019
10.09.2019 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 10.9.2019
10.09.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 16/2019 ze dne 10.9.2019
10.09.2019 Schválené rozpočtové opatření 16/2019 ze dne 10.9.2019
09.09.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 19.9.2019
02.09.2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 10.9.2019
30.08.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů)
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Seznam katastrálních území
30.08.2019 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 30.8.2019
30.08.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 15/2019 ze dne 30.8.2019
30.08.2019 Schválené rozpočtové opatření 15/2019 ze dne 30.8.2019
28.08.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 8/2019
28.08.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 20.9.2019
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Seznam odběrných míst
28.08.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 18.9.2019
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Seznam odběrných míst
26.08.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 17.9.2019
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Seznam odběrných míst
21.08.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Poskytnutá informace ze dne 21.8.2019 - nabídka ve smyslu veřejných zakázek
20.08.2019 Veřejná vyhláška - Veřejné projednání o návrhu změny č. 3 územního plánu Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Text se zvýrazněním změn
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres širších vztahů
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
19.08.2019 Změna počtu obyvatel obce ze 641 na 642
16.08.2019 Nově pořízené knihy do knihovny dne 16.8.2019
09.08.2019 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 7/2019
05.08.2019 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 5.8.2019
05.08.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 14/2019 ze dne 5.8.2019
05.08.2019 Schválené rozpočtové opatření 14/2019 ze dne 5.8.2019
31.07.2019 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 31.7.2019
31.07.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 13/2019 ze dne 31.7.2019
31.07.2019 Schválené rozpočtové opatření 13/2019 ze dne 31.7.2019
29.07.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 7/2019
26.07.2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 5.8.2019
24.07.2019 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 22.7.2019
24.07.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 12/2019 ze dne 22.7.2019
24.07.2019 Schválené rozpočtové opatření 12/2019 ze dne 22.7.2019
16.07.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu: „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí“
16.07.2019 Informace dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
10.07.2019 Změna počtu obyvatel obce ze 636 na 641
08.07.2019 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemku
08.07.2019 Změna počtu obyvatel obce ze 634 na 636
04.07.2019 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2019
01.07.2019 Výkazy obce k 30.6.2019: Plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
01.07.2019 Změna počtu obyvatel obce ze 636 na 634
27.06.2019 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 27.6.2019
27.06.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 11/2019 ze dne 27.6.2019
27.06.2019 Schválené rozpočtové opatření 11/2019 ze dne 27.6.2019
27.06.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2018
27.06.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Schválený závěrečný účet obce Klenovice za rok 2018
24.06.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 6/2019
24.06.2019 Očkování psů dne 2.7.2019
21.06.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Oznámení - Pokračování řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání - Klenovice oprava místní komunikace na p.č. 2419/1 na pozemku parc. č. 2419/1, 2419/3, 2419/4, 2419/5, 2419/6, 2419/7 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi
19.06.2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 27.6.2019
19.06.2019 Změna počtu obyvatel obce ze 634 na 636
17.06.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Rozhodnutí o vydání stavebního povolení - „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí“
17.06.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 27.6.2019
04.06.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí SOBĚSLAVSKO dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2018
03.06.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Jihočeského kraje
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Opatření obecné povahy
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Vzor záznamů o odlovu a usmrcení kormorána velkého
03.06.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 21.6.2019
03.06.2019 Změna počtu obyvatel obce ze 633 na 634
31.05.2019 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 31.5.2019
31.05.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 10/2019 ze dne 31.5.2019
31.05.2019 Schválené rozpočtové opatření 10/2019 ze dne 31.5.2019
29.05.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 5/2019
27.05.2019 Výsledek voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 v okrsku Klenovice
17.05.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO za rok 2018
15.05.2019 Změna počtu obyvatel obce ze 632 na 633
13.05.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 23.5.2019
06.05.2019 Změna počtu obyvatel obce ze 631 na 632
06.05.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o změnách v síti místních komunikacích
03.05.2019 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 3.5.2019
03.05.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 9/2019 ze dne 3.5.2019
03.05.2019 Schválené rozpočtové opatření 9/2019 ze dne 3.5.2019
03.05.2019 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 2.5.2019
03.05.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 8/2019 ze dne 2.5.2019
03.05.2019 Schválené rozpočtové opatření 8/2019 ze dne 2.5.2019
02.05.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za hospodářský rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže období - vodné, provozovatel vodovodu: ČEVAK a.s.
02.05.2019 Změna počtu obyvatel obce ze 635 na 631
30.04.2019 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 30.4.2019
30.04.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 7/2019 ze dne 30.4.2019
30.04.2019 Schválené rozpočtové opatření 7/2019 ze dne 30.4.2019
29.04.2019 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2019
29.04.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2018
29.04.2019 Změna provozní doby sběrného místa na odpady od 12.5.2019
29.04.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách v katastrálním území Roudná nad Lužnicí s rozšířeným obvodem v k.ú. Klenovice u Soběslavi
29.04.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 4/2019
25.04.2019 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 25.4.2019
25.04.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 6/2019 ze dne 25.4.2019
25.04.2019 Schválené rozpočtové opatření 6/2019 ze dne 25.4.2019
24.04.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informační leták ke službě Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informační leták ke službě Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail
17.04.2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 25.4.2019
17.04.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Uvědomění o zahájení řízení o změnách v síti místních komunikacích
12.04.2019 Nově pořízené knihy do knihovny dne 10.4.2019
05.04.2019 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2019
04.04.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace dle ustanovení § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a Oznámení o zahájení stavebního řízení a upuštění od ústního jednání ve věci povolení stavby s názvem: Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí
03.04.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - opatření odchylná od některých ustanovení lesního zákona
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Seznam katastrálních území podle bodu 1. opatření
02.04.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Svazku obcí - TDO Lužnice - v likvidaci dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění závěrečného účtu za rok 2018
01.04.2019 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků
01.04.2019 Změna počtu obyvatel obce ze 640 na 635
01.04.2019 Změna provozní doby sběrného místa na odpady od 1.4.2019
01.04.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 3/2019
01.04.2019 Výkazy obce k 31.3.2019: Plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
01.04.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 11.4.2019
29.03.2019 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 28.3.2019
29.03.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 5/2019 ze dne 28.3.2019
29.03.2019 Schválené rozpočtové opatření 5/2019 ze dne 28.3.2019
20.03.2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 28.3.2019
11.03.2019 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků
11.03.2019 Změna počtu obyvatel obce ze 638 na 640
08.03.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí“
04.03.2019 Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24.5.2019 a 25.5.2019
04.03.2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24.5.2019 a 25.5.2019
26.02.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Jihočeského kraje
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Návrh opatření obecné povahy
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha - Vzor záznamů o odlovu a usmrcení
25.02.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 2/2019
25.02.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh závěrečného účtu Svazku obcí TDO Lužnice za rok 2018
21.02.2019 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 3/2019
19.02.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Den otevřených dveří a zábavné odpoledne - Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50
19.02.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Zápis do prvních tříd - Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50
18.02.2019 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 18.2.2019
18.02.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 4/2019 ze dne 18.2.2019
18.02.2019 Schválené rozpočtové opatření 4/2019 ze dne 18.2.2019
14.02.2019 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 14.2.2019
14.02.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 3/2019 ze dne 14.2.2019
14.02.2019 Schválené rozpočtové opatření 3/2019 ze dne 14.2.2019
06.02.2019 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Alena Veselá, nar. 1960
06.02.2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 14.2.2019
04.02.2019 Změna počtu obyvatel obce ze 640 na 638
04.02.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 14.2.2019
28.01.2019 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 1/2019
24.01.2019 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 24.1.2019
24.01.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 2/2019 ze dne 24.1.2019
24.01.2019 Schválené rozpočtové opatření 2/2019 ze dne 24.1.2019
16.01.2019 Výkazy obce k 31.12.2018: Plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
15.01.2019 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 - opravená
03.01.2019 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018
02.01.2019 Změna počtu obyvatel obce ze 641 na 640 - stav k 31.12.2018
01.01.2019 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 1.1.2019
01.01.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 1/2019 ze dne 1.1.2019
01.01.2019 Schválené rozpočtové opatření 1/2019 ze dne 1.1.2019
01.01.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtu obce Klenovice na rok 2019 (po technické úpravě)
01.01.2019 Schválený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 (po technické úpravě)
01.01.2019 Poplatky v roce 2019
01.01.2019 Výpočet poplatků pro rok 2019

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek