KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Starší zveřejněné novinky -> Novinky z roku 2021

Novinky z roku 2021


25.02.2021 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí o umístění stavby označené jako „V406/407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400 kV“
24.02.2021 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 2/2021
23.02.2021 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Zápis do prvních tříd - Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50
22.02.2021 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení Státní veterinární správy: Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. 626406 - Dlouhá Lhota u Tábora
22.02.2021 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Exekuční příkaz vydaný Exekutorským úřadem Brno - město na exekuci prodejem nemovitosti povinného, a to: id. 1/2 pozemku parc.č. 239 v k.ú. Moraveč u Chotovin
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Usnesení Exekutorského úřadu Brno - město o změně Exekučního příkazu na exekuci prodejem nemovitosti povinného, a to: pozemek parc.č. 239 v k.ú. Moraveč u Chotovin
17.02.2021 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2021 ke dni 17.2.2021
17.02.2021 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 2/2021 ze dne 17.2.2021
17.02.2021 Schválené rozpočtové opatření 2/2021 ze dne 17.2.2021
17.02.2021 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9.2.2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
15.02.2021 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení Státní veterinární správy: Změna ochranných a zdolávacích opatření v nařízení Státní veterinární správy v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha 1: mapa s vyznačeným pásmem dozoru a dotčenými katastry k ohnisku HPAI v k.ú. Dlouhá Lhota po změně
01.02.2021 Změna počtu obyvatel obce ze 661 na 662
01.02.2021 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 20/2021
01.02.2021 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích mezi obcí Klenovice a obcí Sedlečko u Soběslavě
29.01.2021 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Klenovický měsíčník 1/2021
26.01.2021 Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2021 ke dni 26.1.2021
26.01.2021 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 1/2021 ze dne 26.1.2021
26.01.2021 Schválené rozpočtové opatření 1/2021 ze dne 26.1.2021
23.01.2021 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Nařízení veteriární správy: Mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy
Dokument ve formátu doc Příloha 1: sčítací list drůbeže a jiných ptáků v drobnochovu – pomocná dokumentace
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Příloha 2: mapa s vyznačeným ochranným pásmem a pásmem dozoru
18.01.2021 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Klenovice dne 26.1.2021
18.01.2021 Změna počtu obyvatel obce ze 660 na 661
18.01.2021 Výkazy obce k 31.12.2020: Plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
13.01.2021 Změna počtu obyvatel obce ze 656 na 660
06.01.2021 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020
04.01.2021 Změna počtu obyvatel obce ze 658 na 656 - stav k 31.12.2020
01.01.2021 Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2021
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Informace: NECHOĎTE - VOLEJTE - PODEJTE
01.01.2021 Poplatky v roce 2021
01.01.2021 Výpočet poplatků pro rok 2021

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek