KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/94

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

VYHLÁŠKA č. 1/94
obce Klenovice ze dne 14.1.1994
o použití koeficientu, kterým se stanoví sazba daně z nemovitostí


Obecní zastupitelstvo obce Klenovice dne 14.1.1994 projednalo a schválilo podle ustanovení § 16 zákona č. 367/90 Sb. o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 338/92 Sb. ve znění zákona č. 315/93 Sb. o dani z nemovitostí tuto obecně závaznou vyhlášku:


čl. 1

1. Základní sazba daně u stavebních pozemků činí za každý m2 1,00 Kč
2. Základní sazba daně ze stavebních pozemků se násobí koeficientem:
  1,0 pro obce Klenovice
  0,6 pro část Ovčín
  0,3 pro samoty pod Svákovem a Novou hospodou
3. Stavebním pozemkem se pro daňové účely rozumí nezastavěný pozemek určený k zastavění schválený územně plánovací dokumentací nebo územním rozhodnutím, pokud jej lze objektivně zastavět.


čl. 2

1. Základní sazba daně za 1 m2 zastavěné plochy u obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy činí 1,00 Kč. Tato základní sazba se zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, jestliže plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy.
2. Základní sazba daně ze zastavěné plochy zjištěné podle odstavce 1 se násobí koeficientem:
  1,0 pro obce Klenovice
  0,6 pro část Ovčín
  0,3 pro samoty pod Svákovem a Novou hospodou
3. Zastavěnou plochou pro daňové účely se rozumí půdorys stavby vyjádřený v m2 zjištěný k 1.1. zdaňovacího období.čl. 3

Tato vyhláška má zpětnou platnost k 1.1.1994.
Ruší se vyhláška č. 3/92.


Mgr. Miroslav Fiala, v.r.
starosta obce

Stanislav Prágr, v.r.
zástupce starosty obce


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek