KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 3/2003

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2003
OBCE KLENOVICE


rušící vyhlášky

č. 2/93 obce Klenovice
o uznání Honebního společenstva,

č. 3/94 obce Klenovice
o dni a místě konání voleb do zastupitelstva v obci,

č. 1/2003 obce Klenovice
o zajištění čistoty a veřejného pořádku na území obce Klenovice,

č. 2/2003 obce Klenovice
o ochraně ovzduší na území obce Klenovice


Zastupitelstvo obce Klenovice schválilo dne 13.10.2003 v souladu s ustanoveními § 10, a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen "zákon o obcích") tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší vyhláška č. 2/93 obce Klenovice o uznání Honebního společenstva, vyhláška č. 3/94 obce Klenovice o dni a místě konání voleb do zastupitelstva v obci vyhláška č. 1/2003 obce Klenovice o zajištění čistoty a veřejného pořádku na území obce Klenovice a vyhláška č. 2/2003 obce Klenovice o ochraně ovzduší na území obce Klenovice.

Článek 2
Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce Klenovice dne 13.10.2003 a nabývá účinnosti dne 29.10.2003.


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obce


Vyvěšeno: 14.10.2003
Sejmuto: 30.10.2003

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek