KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/2005

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KLENOVICE č. 1/2005
, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška Obce Klenovice č. 1/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Zastupitelstvo obce Klenovice vydává na základě unesení zastupitelstva obce ze dne 21.1.2005 podle § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku.

Touto obecně závaznou vyhláškou se v plném znění nahrazuje Článek 6 obecně závazné vyhlášky Obce Klenovice číslo 1/2004 takto:

Článek 6
Osvobození

1. Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci podle Článku 2 odstavec 1a), kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ohlašovně dle zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) v platném znění.
2. Od poplatku dle Článku 3, odstavec 1 jsou částečně osvobozeni poplatníci dle Článku 2, odstavec 1a), kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na samotě Pod Svákovem. Poplatek pro tyto poplatníky je stanoven jako pro poplatníky dle Článku 2, odstavec 1b), tj. sazba poplatku dle Článku 3, odstavec 2 na nemovitost a rok.


Ostatní ujednání obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 se nemění.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 6.2.2005.


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obce


Vyvěšeno: 22.1.2005
Sejmuto: 7.2.2005

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek