KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 2/2005

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2005
OBCE KLENOVICE

rušící vyhlášku
č. 2/2004 obce Klenovice
o stanovení výše stočného v obci Klenovice


Zastupitelstvo obce Klenovice schválilo dne 4.4.2005 v souladu s ustanoveními § 10, a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen "zákon o obcích") tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší vyhláška č. 2/2004 obce Klenovice o stanovení výše stočného v obci Klenovice.

Článek 2
Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce Klenovice dne 4.4.2005 a nabývá účinnosti dne 19.4.2005.


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obce


Vyvěšeno: 4.4.2005
Sejmuto: 20.4.2005

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek