KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 3/2005

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KLENOVICE č. 3/2005
, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy zřizované městem Soběslav


Zastupitelstvo obce Klenovice se na svém zasedání dne 15.12.2005 se usneslo vydat na základě ustanovení §178, odst. 2, písmeno c) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a §84, odst. 2 písm. i) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto Obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Na základě uzavřené dohody mezi městem Soběslav a obcí Klenovice o vytvoření společného školského obvodu je území obce Klenovice částí školského obvodu Základní školy Soběslav, se sídlem tř. Dr. Edvarda Beneše 50/II, 392 01 Soběslav.

Článek 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2006.


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obce


Vyvěšeno: 16.12.2005
Sejmuto: 2.1.2006

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek