KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 2/2008

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KLENOVICE č. 2/2008
rušící vyhlášku obce Klenovice ze dne 14.1.1994
o použití koeficientu, kterým se stanoví sazba daně z nemovitostí


Zastupitelstvo obce Klenovice schválilo dne 9.7.2008 v souladu s ustanoveními § 10, a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen "zákon o obcích") tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek I.

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší vyhláška č. 1/94 obce Klenovice ze dne 14.1.1994 o použití koeficientu, kterým se stanoví sazba daně z nemovitostí.


Článek II.

Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce Klenovice dne 9.7.2008 a nabývá účinnosti dne 1.1.2009.


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obce


Vyvěšeno: 9.7.2008
Sejmuto: 25.7.2008  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek