KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/2010

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,
kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 4/2003, o místních poplatcích


Zastupitelstvo obce Klenovice se na svém zasedání dne 14.12.2010 usnesením číslo 2/27/2010 usneslo vydat na základě § 14 odstavce 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písmenem d) a § 84 odstavcem 2 písmenem h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


Článek 1
Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 4/2003, o místních poplatcích se ruší dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


Článek 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2011.Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obceVyvěšeno na úřední desce: 15.12.2010
Sejmuto z úřední desky: 1.1.2011

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek