KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/2012

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,
kterou se ruší obecně závazné vyhlášky obce Klenovice
č. 1/2001, o vymezení závazné části územního plánu obce Klenovice,
č. 1/2002, kterou se vymezuje závazná část změny č. 1 územního plánu obce Klenovice,
č. 2/2006, kterou se vymezuje závazná část změny č. 2 územního plánu obce Klenovice


Zastupitelstvo obce Klenovice se na svém zasedání dne 25. 10. 2012 usnesením číslo 18/169/2012 usneslo vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


Článek 1

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazné vyhlášky obce Klenovice:
č. 1/2001, o vymezení závazné části územního plánu obce Klenovice,
č. 1/2002, kterou se vymezuje závazná část změny č. 1 územního plánu obce Klenovice,
č. 2/2006, kterou se vymezuje závazná část změny č. 2 územního plánu obce Klenovice.Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 9. 11. 2012.
Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obceVyvěšeno na úřední desce: 25. 10. 2012
Sejmuto z úřední desky: 12. 11. 2012


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek