KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 2/2016

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 2/2016,
kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy


Zastupitelstvo obce Klenovice se na svém zasedání dne 15.12.2016 usnesením č. 16/235/2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 179 odst. 2 a 3 a § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


Čl. 1
Stanovení školského obvodu

Na základě uzavřené dohody mezi městem Soběslav a obcí Klenovice o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy je území obce Klenovice částí školského obvodu Mateřské školy DUHA Soběslav, sídliště Míru 750, Soběslav III, 392 01 Soběslav, IČ: 70934355 zřízené městem Soběslav.


Čl. 2
Závěrečné ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
Ing. Jaroslav Vacek v. r.
místostarosta obce

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obceVyvěšeno na úřední desce dne: 15. 12. 2016
Sejmuto z úřední desky dne: 31. 12. 2016


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek