KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/2020

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

Obec Klenovice
Zastupitelstvo obce Klenovice


Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/2020,
kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy


Zastupitelstvo obce Klenovice se na svém zasedání dne 5.3.2020 usnesením č. 12/152/2020 usneslo vydat na základě ustanovení § 179 odst. 2 a 3 a § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


Čl. 1
Stanovení školského obvodu

Na základě uzavřené dohody mezi městem Soběslav a obcí Klenovice o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy je území obce Klenovice částí školského obvodu Mateřských škol Soběslav zřízovaných městem Soběslav.


Čl. 2
Závěrečné ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
Ing. Jaroslav Vacek v. r.
místostarosta

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starostaVyvěšeno na úřední desce dne: 19. 7. 2021
Sejmuto z úřední desky dne: 4. 8. 2021


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek