KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Podatelna
Úvod -> Podatelna

Podatelna


Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů
dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění

1) Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:
Obecní úřad Klenovice
Klenovice 69
392 01 Soběslav
 
2) Úřední hodiny podatelny:
pondělí: 18:00 – 20:00 hodin
středa: 18:00 – 20:00 hodin
 
3) Elektronická adresa podatelny: obec@klenovice.cz
 
4) Identifikátor datové schránky: vqmb7e9
 
5) Další možnosti elektronické komunikace: starosta@klenovice.cz, mistostarosta@klenovice.cz
 
6) Přehled datových formátů, které podatelna přijímá: pdf, doc, docx, rtf, xls, xlsx, zfo, jpg, případně další běžně používané formáty datových zpráv
 
7) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě: flash disk, CD, DVD
 
8) Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích (dále jen „škodlivý kód“): Lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát nebo škodlivý kód, určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel vyrozuměn o zjištěné vadě dokumentu a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, dokument nebude dále zpracováván.
 
9) Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu: Je-li doručen dokument neúplný či poškozený a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel vyrozuměn o zjištěné vadě dokumentu a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, dokument nebude dále zpracováván.
 

vykricnik V případě nemožnosti použití poštovního klienta pro elektronickou komunikaci lze pro odeslání jednoduché zprávy nepodepsané zaručeným elektronickým podpisem použít tento formulář.

Elektronická podatelna: e-mail: obec@klenovice.cz
Jméno:

E-mail:

Zpráva:  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek