KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Informace o obci -> Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb.

1. Název
  obec Klenovice
   
2. Důvod a způsob založení
  Obec Klenovice vznikla na základě ustanovení zákona 367/90 Sb. o obcích (obecních zřízení) v platném znění. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
   
3. Organizační struktura
  Organizační struktura obce Klenovice
   
4. Kontaktní spojení
  4.1 Kontaktní poštovní adresa
    Klenovice 69, 392 01 Soběslav
  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
    Obecní úřad Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav
  4.3 Úřední hodiny
    pondělí: 18:00 - 20:00 hodin
    středa: 18:00 - 20:00 hodin
  4.4 Telefonní čísla
    kancelář obecního úřadu: +420 381 524 844
    starosta: +420 724 184 497
  4.5 Adresa internetových stránek
    www.klenovice.cz
  4.6 Adresa podatelny
    Obecní úřad Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav
  4.7 Elektronická adresa podatelny
    obec@klenovice.cz
    další elektronické adresy
starosta@klenovice.cz
mistostarosta@klenovice.cz
knihovna@klenovice.cz
  4.8 Datová schránka
    identifikátor datové schránky: vqmb7e9
     
5. Případné platby lze poukázat
  základní běžný účet: 14725301/0100
   
6. IČO
  00512672
   
7. DIČ
  CZ00512672 (obec Klenovice není plátcem DPH)
   
8. Dokumenty
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů
    Územní plán Klenovice - úplné znění po změnách č. 1, 2, 3, 4 a 5 (účinnost od 17.12.2021)
    Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
     
    Změna č. 5 územního plán Klenovice (účinnost od 17.12.2021)
    Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Schéma řešených území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
     
    Územní plán Klenovice - úplné znění po změnách č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 (účinnost od 9.6.2020)
    Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
     
    Změna č. 4 územního plán Klenovice (účinnost od 9.6.2020)
    Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část s vyznačením změn
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres širších vztahů
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
     
    Územní plán Klenovice - úplné znění po změnách č. 1, č. 2 a č. 3 (účinnost od 19.11.2019)
    Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
     
    Změna č. 3 územního plán Klenovice (účinnost od 19.11.2019)
    Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část s vyznačením změn
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres širších vztahů
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
     
    Územní plán Klenovice - úplné znění po změně č. 1 a změně č. 2 (účinnost od 21.5.2018)
    Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
     
    Změna č. 2 územního plán Klenovice (účinnost od 21.5.2018)
    Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Srovnávací text
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Schéma řešených území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
     
    Změna č. 1 územního plán Klenovice (účinnost od 14.3.2017)
    Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Textová část
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Srovnávací text
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres základního členění území
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Koordinační výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Výkres širších vztahů
     
    Územní plán Klenovice (účinnost od 16.10.2012)
    Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Veřejná vyhláška - Územní plán Klenovice
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Územní plán Klenovice - hlavní výkres
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Územní plán Klenovice - textová část
  8.2 Rozpočet
    Rozpočty obce Klenovice
     
9. Žádosti o informace
  Jak podávat žádost o informaci
   
10. Příjem podání a podnětů
  Žádost, stížnost, návrh, podnět, jiné dožádání, obdržení rozhodnutí o právech a povinnostech osob je možné realizovat ústně, písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou. Osobní předání žádosti a dalších podání je možné provést v kanceláři Obecního úřadu Klenovice. K přijetí je kompetentní starosta obce nebo místostarosta obce.
   
11. Předpisy
  11.1 Nejdůležitější používané předpisy
    Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec jedná. Jednotlivé předpisy je možno shlédnout na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
  11.2 Vydané právní předpisy
    Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice
     
12. Úhrady za poskytování informací
  12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
    Sazebník úhrad za poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.
  12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
    ---
     
13. Licenční smlouvy
  13.1 Vzory licenčních smluv
    ---
  13.2 Výhradní licence
    ---
     
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  Výroční zprávy o poskytování informací zákona o svobodném přístupu k informacím
   
  Poskytnuté informace v elektronické podobě
  Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Poskytnutá informace ze dne 12.1.2022 - odběr energií
  Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Poskytnutá informace ze dne 7.12.2021 - plán o zimní údržbě místních komunikací
  Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Poskytnutá informace ze dne 29.11.2021 - smlouva o zimní údržbě místních komunikací
  Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Poskytnutá informace ze dne 21.8.2019 - nabídka ve smyslu veřejných zakázek
  Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Poskytnutá informace ze dne 3.12.2018 - dotazník, kastrační program
  Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Poskytnutá informace ze dne 18.6.2018 - seznam právnických osob, které mají dluh vůči obci, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů
  Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Poskytnutá informace ze dne 28.3.2018 - skládka Klenovice
  Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Poskytnutá informace ze dne 29.3.2017 o způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci
  Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Poskytnutá informace ze dne 12.7.2017 k využití odpadů z obalů
   
  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek