KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2007 -> 7. rozpočtová změna v roce 2007

Rozpočet na rok 2007

7. rozpočtová změna v roce 2007

Rozpočtové opatření 11/2007
radonový průzkum
účet § pol. text
231 3771 2xxx Protiradonová opatření 1 000,00
      Příjmy celkem 1 000,00
231 3771 5xxx Protiradonová opatření 1 000,00
      Výdaje celkem 1 000,00

Rozpočtové opatření 12/2007
snížení daně z nemovitostí dle sdělení Finančního úřadu Soběslav
účet § pol. text
231   1511 Daň z nemovitostí -36 000,00
      Příjmy celkem -36 000,00
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 36 000,00
      Financování celkem 36 000,00

Rozpočtové opatření 13/2007
koupě pozemku parc.č. 53/11 v k.ú. Klenovice u Soběslavi
účet § pol. text
231 2212 6xxx Silnice 23 300,00
      Výdaje celkem 23 300,00
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 23 300,00
      Financování celkem 23 300,00

Rozpočtové opatření 14/2007
odstoupení od záměru koupě pozemků od ÚZSVM
účet § pol. text
231 3636 6xxx Územní rozvoj -560 000,00
      Výdaje celkem -560 000,00
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -560 000,00
      Financování celkem -560 000,00

Rozpočtové opatření 15/2007
zpracování návrhu obecních symbolů
účet § pol. text
231 3399 5xxx Ostatní záležitosti kultury, cirkví a sdělovacích prostředků 10 000,00
      Výdaje celkem 10 000,00
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 10 000,00
      Financování celkem 10 000,00

Schváleno zastupitelstvem obce usnesením 29/4/2007 ze dne 22.6.2007

V Klenovicích 22.6.2007


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek