KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2007 -> 10. rozpočtová změna v roce 2007

Rozpočet na rok 2007

10. rozpočtová změna v roce 2007

Rozpočtové opatření 24/2007
změna daňových příjmů ze SR dle upřesnění očekávané skutečnosti roku 2007
účet § pol. text
231   1111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 28 300,00
231   1112 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 42 700,00
231   1113 daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosu 5 700,00
231   1121 daň z příjmů právnických osob 14 400,00
231   1211 daň z přidané hodnoty 31 800,00
      Příjmy celkem 122 900,00
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -122 900,00
      Financování celkem -122 900,00

Rozpočtové opatření 25/2007
poplatky za uložení odpadů
účet § pol. text
231   1333 poplatky za uložení odpadů 500 000,00
      Příjmy celkem 500 000,00
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -500 000,00
      Financování celkem -500 000,00

Rozpočtové opatření 26/2007
poplatek ze psů
účet § pol. text
231   1341 poplatek ze psů 500,00
      Příjmy celkem 500,00
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -500,00
      Financování celkem -500,00

Rozpočtové opatření 27/2007
prodej dřeva
účet § pol. text
231 1032 2xxx Podpora ostatních produkčních činností 700,00
      Příjmy celkem 700,00
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -700,00
      Financování celkem -700,00

Rozpočtové opatření 28/2007
stočné
účet § pol. text
231 2321 2xxx Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 10 000,00
      Příjmy celkem 10 000,00
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -10 000,00
      Financování celkem -10 000,00

Rozpočtové opatření 29/2007
úroky od banky ze ZBÚ
účet § pol. text
231 6310 2xxx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9 000,00
      Příjmy celkem 9 000,00
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -9 000,00
      Financování celkem -9 000,00

Rozpočtové opatření 30/2007
restaurace: skříně (22,5 tis.Kč), stoly (27,4 tis.Kč), židle (83,5 tis.Kč), přístřešek (35,0 tis.Kč)
účet § pol. text
231 3613 5xxx Nebytové hospodářství 168 400,00
      Výdaje celkem 168 400,00
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 168 400,00
      Financování celkem 168 400,00

Rozpočtové opatření 31/2007
pojištění majetku obce
účet § pol. text
231 6320 5xxx Pojištění funkčně nespecifikované 6 300,00
      Výdaje celkem 6 300,00
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 6 300,00
      Financování celkem 6 300,00

Rozpočtové opatření 32/2007
elektrická energie - veřejné osvětlení
účet § pol. text
231 3631 5xxx Veřejné osvětlení 25 000,00
      Výdaje celkem 25 000,00
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 25 000,00
      Financování celkem 25 000,00

Rozpočtové opatření 33/2007
ukazatel rychlosti
účet § pol. text
231 2212 6xxx Silnice 100 000,00
      Výdaje celkem 100 000,00
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 100 000,00
      Financování celkem 100 000,00

Schváleno zastupitelstvem obce usnesením 58/6/2007 ze dne 22.10.2007

V Klenovicích 22.10.2007


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ivana Fitlová, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek