KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2008 -> 2. rozpočtová změna v roce 2008

Rozpočet na rok 2008

2. rozpočtová změna v roce 2008

Rozpočtové opatření 3/2008
úhrada za věcné břemeno E.ON
účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
231 3639 2xxx Komunální služby a územní rozvoj j.n. 7 300,00  
      Příjmy celkem 7 300,00  
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   7 300,00
      Financování celkem   7 300,00

Rozpočtové opatření 4/2008
sběr detektorů radonu
účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
231 3771 2xxx Protiradonová opatření 500,00  
      Příjmy celkem 500,00  
231 3771 5xxx Protiradonová opatření   500,00
      Výdaje celkem   500,00

Rozpočtové opatření 5/2008
Sbírky zákonů - přeplatek
účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
231 6171 2xxx Činnost místní správy 1 900,00  
      Příjmy celkem 1 900,00  
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   1 900,00
      Financování celkem   1 900,00

Rozpočtové opatření 6/2008
úroky od banky
účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
231 6310 2xxx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00  
      Příjmy celkem 10 000,00  
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   10 000,00
      Financování celkem   10 000,00

Rozpočtové opatření 7/2008
Den dětí - balón
účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
231 3421 5xxx Využití volného času dětí a mládeže   12 000,00
      Výdaje celkem   12 000,00
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 12 000,00  
      Financování celkem 12 000,00  

Rozpočtové opatření 8/2008
znak a vlajka obce, upomínkové předměty se znakem obce
účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
231 3399 5xxx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   130 000,00
      Výdaje celkem   130 000,00
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 130 000,00  
      Financování celkem 130 000,00  

Rozpočtové opatření 9/2008
pronájem pozemků - honitba
účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
231 1032 2xxx Podpora ostatních produkčních činností 600,00  
      Příjmy celkem 600,00  
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   600,00
      Financování celkem   600,00

Rozpočtové opatření 10/2008
prodej pozemků včetně znaleckých posudků a návrhu na vklad do KN
účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
231 3636 3xxx Územní rozvoj 24 700,00  
      Příjmy celkem 24 700,00  
231 3636 5xxx Územní rozvoj   1 600,00
      Výdaje celkem   1 600,00
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   23 100,00
      Financování celkem   23 100,00

Rozpočtové opatření 11/2008
projekt - restaurace
účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
231 3613 5xxx Nebytové hospodářství   23 000,00
      Výdaje celkem   23 000,00
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 23 000,00  
      Financování celkem 23 000,00  

Rozpočtové opatření 12/2008
školení kronikářů
účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
231 3319 5xxx Ostatní záležitosti kultury   1 100,00
      Výdaje celkem   1 100,00
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 1 100,00  
      Financování celkem 1 100,00  

Rozpočtové opatření 13/2008
podíl na zisku - pronájem vodovodu
účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
231 2310 2xxx Pitná voda 41 000,00  
      Příjmy celkem 41 000,00  
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   41 000,00
      Financování celkem   41 000,00

Rozpočtové opatření 14/2008
oslavy 100 let SDH Klenovice
účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
231 5512 5xxx Požární ochrana - dobrovolná část   50 000,00
      Výdaje celkem   50 000,00
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 50 000,00  
      Financování celkem 50 000,00  

Schváleno zastupitelstvem obce usnesením 37/2/2008 ze dne 6.6.2008

V Klenovicích 6.6.2008


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ivana Fitlová, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek