KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2008 -> 4. rozpočtová změna v roce 2008

Rozpočet na rok 2008

4. rozpočtová změna v roce 2008

Rozpočtové opatření 17/2008
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
231   1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 20 000,00  
      Příjmy celkem 20 000,00  
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   20 000,00
      Financování celkem   20 000,00

Rozpočtové opatření 18/2008
správní poplatky
účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
231   1361 Správní poplatky 500,00  
      Příjmy celkem 500,00  
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   500,00
      Financování celkem   500,00

Rozpočtové opatření 19/2008
poplatky za uložení odpadů
účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
231   1333 Poplatky za uložení odpadů -250 000,00  
      Příjmy celkem -250 000,00  
231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -250 000,00
      Financování celkem   -250 000,00

Rozpočtové opatření 20/2008
příspěvek na školní docházku - pokryto snížením rozpočtu na separační dvůr
účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
231 3113 5xxx Základní školy   50 000,00
      Výdaje celkem   50 000,00
231 3723 5xxx Sběr a svoz ostatních odpadů   5 000,00
231 3723 6xxx Sběr a svoz ostatních odpadů   -55 000,00
      Výdaje celkem   -50 000,00

Rozpočtové opatření 21/2008
stejnokroje, oslavy - pokryto snížením rozpočtu na silnice (výstavba komunikace)
účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
231 5512 5xxx Požární ochrana - dobrovolná část   26 000,00
      Výdaje celkem   26 000,00
231 2212 6xxx Silnice   -26 000,00
      Výdaje celkem   -26 000,00

Rozpočtové opatření 22/2008
rekonstrukce obecního úřadu - pokryto dotací a snížením rozpočtu na silnice (výstavba komunikace)
účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
231   4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000,00  
      Příjmy celkem 100 000,00  
231 6171 5xxx Činnost místní správy   320 000,00
      Výdaje celkem   320 000,00
231 2212 6xxx Silnice   -220 000,00
      Výdaje celkem   -220 000,00

Rozpočtové opatření 23/2008
oprava chodníku před budovou OÚ - pokryto snížením rozpočtu na silnice (výstavba komunikace)
účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
231 2219 5xxx Ostatní záležitosti pozemních komunikací   42 500,00
      Výdaje celkem   42 500,00
231 2212 6xxx Silnice   -42 500,00
      Výdaje celkem   -42 500,00

Rozpočtové opatření 24/2008
upomínkové předměty - pokryto snížením rozpočtu na silnice (výstavba komunikace)
účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
231 3399 5xxx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   30 000,00
      Výdaje celkem   30 000,00
231 2212 6xxx Silnice   -30 000,00
      Výdaje celkem   -30 000,00

Rozpočtové opatření 25/2008
parkové úpravy - pokryto snížením rozpočtu na silnice (výstavba komunikace)
účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
231 3745 5xxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   15 000,00
      Výdaje celkem   15 000,00
231 2212 6xxx Silnice   -15 000,00
      Výdaje celkem   -15 000,00

Schváleno zastupitelstvem obce usnesením 50/4/2008 ze dne 25.8.2008

V Klenovicích 25.8.2008


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek