KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2009 -> 7. rozpočtová změna v roce 2009

Rozpočet na rok 2009

7. rozpočtová změna v roce 2009

Rozpočtové opatření 16/2009
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - dle aktualizace daňové predikce na rok 2009 MFČR
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -141 400,00  
    Příjmy celkem -141 400,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -141 400,00
    Financování celkem   -141 400,00

Rozpočtové opatření 17/2009
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ - dle aktualizace daňové predikce na rok 2009 MFČR
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ -95 400,00  
    Příjmy celkem -95 400,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -95 400,00
    Financování celkem   -95 400,00

Rozpočtové opatření 18/2009
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů - dle aktualizace daňové predikce na rok 2009 MFČR
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů -6 500,00  
    Příjmy celkem -6 500,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -6 500,00
    Financování celkem   -6 500,00

Rozpočtové opatření 19/2009
Daň z příjmů právnických osob - dle aktualizace daňové predikce na rok 2009 MFČR a dle oznámení FÚ Soběslav
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1121 Daň z příjmů právnických osob -296 900,00  
    Příjmy celkem -296 900,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -296 900,00
    Financování celkem   -296 900,00

Rozpočtové opatření 20/2009
Daň z přidané hodnoty - dle aktualizace daňové predikce na rok 2009 MFČR
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1211 Daň z přidané hodnoty -169 100,00  
    Příjmy celkem -169 100,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -169 100,00
    Financování celkem   -169 100,00

Rozpočtové opatření 21/2009
poplatek za užívání veřejného prostranství
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 31 200,00  
    Příjmy celkem 31 200,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   31 200,00
    Financování celkem   31 200,00

Rozpočtové opatření 22/2009
pronájem pozemku - Pizzeria
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n. 300,00  
    Příjmy celkem 300,00  
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   300,00
    Financování celkem   300,00

Rozpočtové opatření 23/2009
technická dokumentace + výběrové řízení - stavební úpravy chodníku
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   135 800,00
    Výdaje celkem   135 800,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 135 800,00  
    Financování celkem 135 800,00  

Rozpočtové opatření 24/2009
technická dokumentace + výběrové řízení - stavební úpravy VO
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3631   Veřejné osvětlení   15 000,00
    Výdaje celkem   15 000,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 15 000,00  
    Financování celkem 15 000,00  

Rozpočtové opatření 25/2009
prodej pozemků, návrh na vklad, znalecký posudek
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3636   Územní rozvoj 56 600,00  
    Příjmy celkem 56 600,00  
3636   Územní rozvoj   2 000,00
    Výdaje celkem   2 000,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   54 600,00
    Financování celkem   54 600,00

Rozpočtové opatření 26/2009
ohrazení dětského hřiště
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3421   Využití volného času dětí a mládeže   11 500,00
    Výdaje celkem   11 500,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 11 500,00  
    Financování celkem 11 500,00  

Schváleno zastupitelstvem obce usnesením 78/6/2009 ze dne 24.7.2009

V Klenovicích 24.7.2009


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek